Østre Fabrikkgaten blir sammenhengende boligområde

Boligprosjektet Kronstad Stasjon får 69 leiligheter. Utbygger er Axer Eiendom AS. Illustrasjon Axer Eiendom AS.

Østlige deler av Fabrikkgaten blir et sammenhengende boligområde når leilighetsprosjektet Kronstad Stasjon blir realisert. 69 leiligheter i størrelser fra 2- til 5-roms skal bygges i Fabrikkgaten 7 A-B. I dag består eiendommen av ett stort næringsbygg, Fabrikkgaten 7B, og et mindre næringsbygg, Fabrikkgaten 7A. I dag er det boligstrøk på tre kanter. Mot vest grenser prosjektet til næringsbyggene Fabrikkgaten 5 og 7. Mens øvrige næringsbygg i Fabrikkgaten nå består av om lag hundre år gamle mursteinsbygg er byggene i Fabrikkgaten 7A-B av yngre årgang.

Bondesønn fra Vestfold

Fabrikkgaten 7A og 7B ble i mars 2017 solgt for 58,5 mill. kr fra Avenir Capital AS (Bodoni Gruppen AS) til Kronstad Stasjon AS, eid av Axer Eiendom AS, som holder til på Bolette brygge 1 på Tjuvholmen i Oslo. Selskapet driver med eiendomsforvaltning og -utvikling. Siden oppstart i 1999 har firmaet bygget over 600 boliger, og har over 4500 under utvikling. I tillegg har man utviklet 70.000 kvm næringslokaler, og eier og forvalter 60.000 kvm av disse. Axer Eiendom AS hadde i 2016 et driftsresultat på 229 mill. kr og eiendeler på 615 mill. kr.

Selskapet eies av Bergenhaug Gruppen AS, som igjen er eid 100 % av Borger Borgenhaug, en bondesønn fra Vestfold som i 1999 startet med en million kroner og nå har prosjekter for flere milliarder kroner.

– Evnen til å finne gode løsninger og å tenke nytt kjennetegner Axer. Det gjelder så vel løsninger for våre leietakere som boligkunder, og for utvikling av tomter og næringseiendommer. Vår filosofi er at de beste løsningene finnes gjennom samarbeid, og ved å vurdere flere alternativer, skriver Axer Eiendom AS om sin filosofi.

Illustrasjon som viser uteområdet på Kronstad Stasjon. Illustrasjon Axer Eiendom AS.

Se nærområdet på Kronstad her.

Boligprosjektet Kronstad Stasjon kommer mellom rekkehusene i forgrunnen og Fabrikkgaten (boligene med røde takstein). Husene som skal rives er Fabrikkgaten 7B, det store hvite bygget med grått tak og takvinduer, samt 7A, det lave bygget som ligger mellom gårdsplassen til  7B og Fabrikkgaten. Foto Google Maps. Trykk på bildet for bedre oppløsning!