Bedre veier og lys for 22 mill. kroner i Leaparken

Leaparken er idyllisk og mye brukt, men veiene er dårlige og belysningen mangelfull.

22 millioner kr skal brukes på å gi Leaparken på toppen av Finnbergåsen bedre veier og belysning. Sommeren 2019 skal arbeidet være avsluttet. Dette er første trinn i arbeidet med å oppruste parken. Forutsetningen for fremdriften er byrådets fremdriftsplan holdes.

Leaparken (tidligere kalt Solhaug park) ble overtatt av Bergen kommune i 1922 som en del av konkursboet etter Erik Grant Lea. Kommunen har hatt ansvaret for vedlikeholdet like lenge. Arkitektonisk kan parken sammenlignes med Gamlehaugen og andre patriservillaer omkring.Leaparken er en av få frodige, grønne lunger i Bergensdalen med en god størrelse, og viktigheten vil øke med boligbyggingen som skal skje i området.

Brukes mye

Blant de første som vil ta i bruk parken er Leaparken barnehage, som åpner i høst. De må altså vente i ett år på bedre veier og belysning. Folk i området bruker også parken mye, blant annet gjennom tiltak som velforeningen, som aktivt bruker parken som arena for sosiale sammenkomster, lek og læring.

Det er tre tilkomster til barnehagen, for både foreldre, barn og ansatte, og alle går gjennom parken. Hovedveien inn til barnehagen blir istandsatt av barnehageprosjektet til Etat for utbygging. For de to øvrige tilkomstveiene er veiene i meget dårlig stand. Belysningen i parken er også er gammel og vil ikke kunne gi den opplevde tryggheten som er ønskelig ved økt bruk.

Mer opprusting senere

Bymiljøetaten har siden 2014 planlagt en større opprustning av Leaparken. Nå skal de kritiske delene av infrastrukturen settes i stand. Veiene skal ordnes og få bedre drenering og belysningen skal bli bedre. Dette er nødvendig for både å øke tilgjengeligheten og attraktiviteten, men ikke minst for å stoppe videre ødeleggelser av parken. På sikt er det også et ønske om å ruste opp parkelementene, men dette er ikke kritisk og vil ligge lenger fremme i tid.

Leaparken sett fra Minde med Finnbergåsen i bakgrunnen. Foto Google Maps.

 

Inngang til Leaparken fra vestsiden, Svaneviksveien.

I parken er det flere hus av eldre dato enn hovedhuset, Lea Hall, opprinnelig kalt Solhaug, fra 1899.

Det er flott utsikt fra Leaparken både mot Løvstakksiden, sentrum og Landås.