Bra med sol i Bergen hittil i år, men Trondheim er suverent best

Den lyse årstid 2021 var velsignet med mye sol, mens mars og oktober gjorde sitt til at 2021 ikke kom opp mot toppåret 2018.

Bra med sol i Bergen hittil i 2018, men folk i Trondheim har enda større grunn til å juble. Bergen fikk 441 timer sol i årets fire første måneder. Oslo Blindern lå noe over med 483,6 timer, mens Trondheim hadde flest soltimer med hele 522.

Kristiansand Kjevik, som normalt har flest registrerte soltimer i Norge, måtte med 472 timer se seg grundig slått av Trondheim. Tromsø hadde minst sol av storbyene med 399 timer, men har spiller mørketiden på begynnelsen av året en viss rolle.

Trondheim var den solrikeste storbyen i Norge i årets tre første måneder, mens Oslo lå på soltoppen i april. Bergen lå likt med Oslo i januar, februar og mars.

Mer sol enn normalt

Bergen fikk høsten 2015 ny stasjon for måling av solskinnstimer på Flesland. Dermed fikk byen en solmåler i åpent landskap tilsvarende målerne i de andre store norske byene. Den gamle solskinnsmåleren stod på Florida, der fjellene stjeler mange soltimer. Normalen for årene 1961-90 på Florida var 19,3 soltimer i januar, 55,6 i februar, 93,7 i mars og 146,5 i april – til sammen 315,1 timer, eller 125,9 færre timer enn vi har hatt i 2018.

Rogaland har for tiden ingen målere som registrerer soltimer. Normalen for Stavanger Sola var 1513 soltimer i året og 408 timer i januar-april, altså en del færre enn Bergen har hatt. Omregning av tallene i årene 1961-90 for Florida til landskap uten fjell gir bort imot like mange soltimer som Sola.

Vi kan dermed konkludere med at årets fire første måneder har hatt mer sol enn vi normalt kan vente oss.

Men trønderne har enda mer grunn til å være fornøyd. Den gamle stasjonen på Tyholt/Voll (med mer fjell rundt) hadde bare 366 soltimer i januar-april, mot 522 på Gløshaugen, som ligger mer åpent til.

Slik har tallene vært måned for måned ifølge data Årstadposten har innhentet fra Meteorologisk institutts eklima-database:

Januar:

Oslo Blindern 22,7

Kristiansand Kjevik 42

Bergen Flesland 27,1

Trondheim Gløshaugen 49,0

Tromsø 6,5

Februar:

Oslo Blindern 71,8

Kristiansand Kjevik 76,9

Bergen Flesland 76,5

Trondheim Gløshaugen 98,1

Tromsø 96,5

Mars:

Oslo Blindern 167,5

Kristiansand Kjevik 156,9

Bergen Flesland 166,3

Trondheim Gløshaugen 169,1

Tromsø 149,0

April:

Oslo Blindern 221,9

Kristiansand Kjevik 196,9

Bergen Flesland 171,7

Trondheim Gløshaugen 206,2

Tromsø 148,4