Bybanen har kjøpt tomt – Fløen-beboere får lage naturlekepark

Villniss blir naturlekepark i Fløen. Dugnadsarbeidet har kommet godt i gang. Området var tidligere en del av hagen til huset som lå der Årstadgeilen 39 ligger i dag.

Parsellhagen og store deler av grøntarealet i Fløen vil være anleggsområde i lang tid fremover. Bybanen Utbygging har imidlertid kjøpt naturtomten som ligger på oppsiden av Fløenbakken, mellom Fløenbakken 52 og Årstadgeilen 37-39, og stilt den til disposisjon for beboerne i nærområdet. Arbeidet med å rydde og opparbeide plassen til en naturlekepark er kommet godt i gang.

Tidligere var dette området en flott hage, tilknyttet huset som lå der Årstadgeilen 39 ligger i dag, og mellom alt bringebærbuskaset fins det fortsatt en del vakre prydplanter.

Bybanen Utbygging vil bidra med et lass grus/bark til å lage et dekke i den nedre og flateste delen av området. De vil sette opp gjerde langs muren. Resten er opp til beboerne og deres dugnadsånd.

Tomten Bybanen Utbygging har stilt til disposisjon er det skogbevokste området mellom Fløenbakken 52 (blokk nr. 4 på oppsiden av parsellhagen) og Årstadgeilen 37-39 (husene med valmet tak). Foto Google Maps.

Mange muligheter

Først og fremst skal området ryddes for kvist og kvast, slik at man kan se hvilke muligheter området gir og hvilke ideer som kommer opp når det gjelder å tilrettelegge for lek. Det er ikke snakk om å sette opp ferdige lekeapparater, men heller utnytte de iboende mulighetene tomten gir.

Tanken er å gjøre nytte av trærne, stubber, stokker, steiner, greiner osv, og bruke enkle materialer, som tau, til å lage det man ønsker, som slengdisser, balanseløype, hytter og benker.

Dugnadsarbeid i gang

Første dugnad var søndag 6. mai. Store hauger med greiner forteller at forvandling fra buskas til naturlekepark allerede er godt i gang. Det er startet en Facebook-gruppe for interesserte. Denne gruppen er opprettet for å samle barnefamilier i Fløen som vil være med å bidra til at dette kan bli et fint sted å være.