Kristianborg: tre boliger rives, blir park når Bybanen er klar

Måke vike for tunnel og holdeplass for Bybanens linje til Fyllingsdalen, er Fjøsangerveien 149, til høyre, og Løbergsalleen 30 og 32, de gule husene, til venstre.

Tre bolighus på Kristianborg blir nå revet for å gi plass til påhugget for Bybanens tunnel til Fyllingsdalen. Husene det gjelder er Fjøsangerveien 149, der rivningsarbeidet har kommet godt i gang, og Løbergsalleen 30 og 32. Husene må bort for at man skal kunne etablere en byggegrop for holdeplass og tunnel for bybanetrasé og gang/sykkeltunnel. De to tunnelene skal bli tre kilometer lange.

I forbindelse med anleggsarbeidene er Løbergsalleen stengt frem til 2022. Flere eiendommer i området får ordnet med vann- og avløpsnettet i forbindelse med arbeidene.

Illustrasjonen under viser hvordan området ved Kristianborg holdeplass blir når arbeidene er fullført i 2022. Husene som rives blir ikke erstattet av nye hus, slik tilfellet er i Fløen. I stedet kommer det parkmessig beplantning og gangveisystem til buss og bybane.

Slik blir Kristianborg holdeplass. Bybanen skal kjøre under Fjøsangerveien. Der de tre husene som skal rives står, på oppsiden av Fjøsangerveien, blir det park og gangveier. Løbergsalleen på oppsiden av parken blir først åpnet i 2022 når anleggsarbeidene er avsluttet.