Alrich Joachim Andersen bodde i Damsgårdsveien 34

Damsgårdsveien 34 fotografert 15.7.2018. Hundre år tidligere tok Atelier KK bilder av Alrich Joachim Andersen og hans familie.

Etterlysningen vår av hvem som skjulte seg bak navnet «A. J. Andersen» på Atelier KK sitt familiebilde fra 1914-17 og hvor han bodde ga resultat. Han het Alrich Joachim Andersen og bodde i Damsgårdsveien 34 i Krohnviken, et av de gamle husene i gaten som fortsatt står.

«A. J. Andersen» var forkortelse for Alrich Joachim Andersen, født i Bergen 20. oktober 1852 og død 3. oktober 1923, nær 71 år gammel. Huset der Atelier KK tok bilde av familien Andersen hadde, og har, adresse Damsgårdsveien 34. Huset hadde nok en mer idyllisk plassering for knapt hundre år siden. Begge nabohusene er revet. Arbeiderboligen på nabotomten Damsgårdsveien 32 brant ned på 1970-tallet. Nabohuset på andre siden er med på luftfoto fra 1951, men i 1970 er tomten parkeringsplass for biler.

Det flagges i  Damsgårdsveien 34 i Krohnviken. Bildet er att av Atelier KK mellom 1914 og 1917. Far i huset, til venstre på bildet, reisefører og tolk Alrich Joachim Andersen, var født 20. oktober 1852 og var altså om lag 60 år. Kvinnen er mest sannsynlig hans andre kone, Inga Andersen, født  i 1881. Den yngre mannen kan være Alrich sin sønn Arthur Ingolf, født i 1890.  Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Tolk og reisefører

Folketellingen for Bergen i 1900 forteller at Alrich Andersen, reisefører, født 1852, bor i Cappes vei. Her bor også hans hustru, husmoder Martha Andersen, født på Toten i 1857, og barna Arthur Ingolf Andersen, født i Amerika i 1890 og Inger Marie Andersen, født på Voss 20. oktober 1899.

Folketellingen for Bergen ti år senere forteller at familien har flyttet til Sydneskleiven. Alrich er nå oppgitt med fødselsdato 20.10.1862 mot 20.10.1852 i folketellingen i 1900. Han er tolk på turistbyrå og bor sammen med hustru Inga, født 29.5.1881 i Skudenes, og datteren Inga, født 20.10.1899 på Voss, fra første ekteskap. Sønnen Ingolf har flyttet ut.

Ektepar og to leietakere?

Når familien Andersen flyttet til Krohnviken vet vi ikke. Husrekken var typiske arbeiderboliger for ansatte i industribedriftene i Solheimsviken.

Den kommunale folketellingen 1. februar 1922 for Bergen kjøpstad forteller at det er fire beboere i Damsgårdsveien 34:

Alrich Joachim, født 1852, gift. Inga Andersen, født 1881 i Skudenes, husmor. Fredrik Heidecke, født i Quedlinburg, Tyskland i 1871, gift, bestyrer. Anton Magnussen, født i Laksevåg i 1895, gift, bokholder. Heidecke og Magnussen er altså oppført som gift, men bor ikke sammen med ektefellene i Damsgårdsveien. Mest sannsynlig var de leietakere hos Andersen.

Klokkerbok for Årstad prestegjeld 1922-1940 forteller at «G. Reisefører» Alrich Joachim Andersen døde 3. oktober 1923 og ble begravet 12. oktober 1923.

Dette bildet av Damsgårdsveien 34 tok Gustav Brosing mellom 1950 og 1960. Gustav Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Gustav Brosings bilde viser at gatedøren er erstattet med et vindu, hagegjerdet er endret og flaggstangen er borte. Murbygget bak, med adresse Michael Krohns gate 37-39, var bygget. Trehuset til venstre på bildet var arbeiderboligen som ble revet etter brann på 1970-tallet. I årene løp er huset bygget ut, men det opprinnelige preget er bevart. Med byggeprosjekter på begge sider blir huset inneklemt på tre sider, men vil fortsatt være et godt, tidstypisk eksempel på bebyggelsen i området.