I startgropen før anleggsarbeidene på Bybanen tar til for alvor

Mandag 20. august startet arbeidet med prøvespunting i parsellhagen i Fløen.

Det er like før den store aktiviteten starter på bybaneprosjektet til Fyllingsdalen. Nå er det aktivitet både ved Store Lungegårdsvann, i Fløen, på Kronstad og på Kristianborg. I løpet av vinteren kommer anbudene som vil indikere hva bybaneprosjektet kan komme på i forhold til den siste kvalitetssikringsrapporten som viser 7,6 milliarder kroner.

I Fløen startet mannskaper fra Hallingdal Bergboring med prøvespunting i parsellhagen mandag 20. august. Dette arbeidet blir gjort for å prøve å unngå at man får uforutsette overraskelser når man begynner på arbeidet med Haukelandstunnelen mellom Møllendal/Fløen og Kronstad.

I Møllendalsveien er man straks klar til å støpe taket på kulverten som Kronstadsporet skal på slik at man kan gå videre med en ny kulvert inn mot Fløen.

På Kronstad har Veidekke 24. august gjort klar til å foreta den første sprengningen på Haukelandstunnelen.

I Møllendalsveien er de straks klar til å støpe taket på kulverten som Kronstadsporet skal på såmani kan gå videre med en ny kulvert inn mot Fløen.

På Kronstad er Veidekke klar for å sette i gang sprengning for påhugg til Haukelandstunnelen. Arbeidet er en forberedende grunnentreprise. Til venstre den gamle jernbanetunnelen, Kronstadtunnelen. Senere skal det kunngjøres for tunnelentreprisen som har betegnelsen D12 Haukeland. Kronstadtunnelen i forgrunnen skal bli hovedsykkelrute.  Foto Bybanen Utbygging.

Spenning knyttet til anbudssummene

De kommende månedene vil det bli sendt ut invitasjoner til prekvalifisering for en rekke store prosjekter, ifølge Bybanen Utbygging.  Det er knyttet stor spenning til anbudene. Den siste kvalitetssikringsrapporten (KS2) viste at kostnadene var kommet opp i 7,6 milliarder kroner. Tidligere var de beregnet til 6,2 milliarder. Økningen skyldtes generell prisstigning på 200 mill. kroner, flere gang- og sykkelstier, depot i Løvstakken, dårlige grunnforhold og usikkerhet rundt grunnkjøp.

D12 AdO – Kronstad (Haukelandstunnelen): BU forventer å sende ut invitasjon til prekvalifisering uke 35 (27.-31. august), med frist for å søke om prekvalifisering i slutten av september.

D14 Mindemyren: BU forventer å sende ut invitasjon til prekvalifisering uke 36 (3.-7. september), med frist for å søke om prekvalifisering i begynnelsen av oktober.

D16 Fyllingsdalen: BU forventer å sende ut invitasjon til prekvalifisering uke 42 (15.-19. oktober), med frist for å søke om prekvalifisering medio november.

D44 Likerettere: BU forventer å sende ut invitasjon til prekvalifisering i slutten av året.

D11 Sentrum: BU forventer å sende ut invitasjon til prekvalifisering januar 2019.

Det vil fortsatt gå noe tid fra prekvalifisering til byggestart, men det er en indikator på at man nå nærmer seg stor aktivitet i bybaneprosjektet.