Ved Store Lungegårdsvann for nær 160 år siden

Ved Store Lungegårdsvann 1861. Foto Marcus Selmer, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet, tatt av fotograf Marcus Selmer en vinterdag i 1861, er trolig det eldste bildet som fins av Store Lungegårdsvann. Det viser Pleiestiftelsen, Kalfaret og Assistentkirkegården. I billedsamlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen er det en del bilder fra den tiden tatt av Markus Selmer og Knud Knudsen, men felles for disse er at de er tatt senere på 1860-tallet eller har mer omtrentlige tidsangivelser.

Landets største trebygning

Det store hvite huset står fortsatt, 161 år etter at det ble bygget. Pleiestiftelsen for spedalske No 1 ble tatt i bruk i 1857. Det var Bergens tredje sykehus for spedalske og den siste statlige bygning som ble oppført i tømmer. Med sin grunnflate på 1750 kvm og totalareal på 7235 kvm er den landets største trebygning. Institusjonen ble lagt ned i 1992. Huset har i dag adresse Kalfarveien 31. Eiendommen ble i 2015 overdratt fra statlige Entra Eiendom AS til Kalfarveien 31 AS, eid av Daymyo Eiendom AS i Oslo, for kroner 0.

Nabobygget, Lungegårdshospitalet, lå litt lenger ut på pynten mot vannet og er ikke kommet med på bildet. Det ble også kalt Lungegaardens hospital og var for spedalske og andre hudsyke. Sykehuset ble tatt i bruk i 1849 og brant ned julenatt 1853. Det ble gjenreist i 1858. I 1953 ble det revet for å gi plass til utvidelse av jernbaneområdet.

Fant hvalskjelett da gravplassen ble anlagt

Assistentkirkegården het egentlig Korskirkens Assistentkirkegård og var i bruk fra 1837 til 1919. Den ble utvidet under koleraepidemien 1848-49. Da bildet ble tatt, hadde plassen fått sin endelige utforming og var på knapt 13 dekar. Under anleggelsen av gravplassen ble det funnet et hvalskjelett fra den tid dette var sjøgrunn i Alrekstadvågen. Skjelettet fikk plass i taket i et rom i De naturhistoriske samlinger. Blant kjente bergensere som ble begravet her er Ole Bull og Frederik Meltzer. Edvard Griegs urne ble satt ned i 1907. Året etter ble den flyttet til Troldhaugen.

Utsnitt av kart fra 1868, altså noen år etter at bildet ble tatt. Barna står ved Lungegårdskaien ved nordenden av vannet. Det H-formede bygget er Pleiestiftelsen for spedalske No 1, som ble tatt i bruk i 1857.