Bergens nye knallrøde bro skal hete Nonnekloppen

Foreløpig er det anleggsområde ved Nonnekloppen. Slik blir broen broen når den tas i bruk før jul. Illustrasjon Miljøløftet.

Nonnekloppen blir navnet på den nye knallrøde broen som deler Nonnestien. Stien  er en del av gang- og sykkelveien rundt Store Lungegårdsvann. Broen åpner etter planen ved slutten av året. Navnet ble foreslått av Odd Roar Aalborg fra Lonevåg.

Om vinnerforslaget sier juryen at navnet har en tilknytning til stedet Nonneseter kloster. Broen deler Nonnestien og har kobling til Florida sykehus som var drevet av nonner. Navnet hedrer kvinner og er likt på både nynorsk og bokmål. Ordet klopp betyr liten bro og er originalt.

302 forslagsstillere foreslo tilsammen 558 navn, hvorav 379 var unike. Juryen mener viktige kriterier for et navn er at det er lett å huske, skrive, lese og å uttale. Det er også viktig at navnet er slik at man unngår at det blir forkortet i dagligtale, og at navnet vil bli brukt i fremtiden.

Nonnekloppen ble på bakgrunn av dette enstemmig kåret som vinner av navnekonkurransen. Forslaget oppfyller alle kriteriene til juryen. Offisiell åpning av broen vil etter planen skje før jul.

Slik ser røde Nonnekloppen ut fra Fløen.