Klart for skinnelegging i Møllendal

115 år etter at jernbanelinjen ble lagt over Kronstad flyttes skinnene et stykke i Møllendal.

For første gang siden jernbanetraseen ble lagt på nordsiden av Store Lungegårdsvann i 1913 får banen i Møllendal ny trasé. Så store omleggingen er det ikke, men arbeidene med kulverten for Bybanens linje 2 gjorde det nødvendig. For å kunne grave inn mot Fløenbakken og parsellhagen i Fløen for å nå påhugg for Haukelandstunnelen måtte jenbanelinjen flyttes noe vestover.

Denne uken kommer sviller og skinner på plass, og neste helg skal sporet legges om. Deretter starter arbeidet med å legge en kulvert der eksisterende spor går i dag.

Det skjer mye annet langs bybanetraseen nå, melder Bybanen Utbygging:

Langs Store Lungegårdsvann er de i gang med å legge ned overvannsledninger fra jernbanetomten og Starefosselven.

Første salve skutt på Kronstad

På Kronstad ble første salven skutt i går, 19. september. I første omgang skal de femti meter inn i fjellet. I januar tildeles kontrakten for driving av Haukelandstunnelen.

Ved Kristianborg fortsetter spuntingen for fullt. Der har de startet masseuttak og de har trafikkdirigenter på plass for å få fotgjengere og syklister trygt forbi. Noen uker ut i oktober stenges veien for gående og syklende samtidig som gangbro over Fjøsangerveien åpnes.