Bybaneplanene til Fyllingsdalen er over hundre år gamle

Dan Huuns alternativer for lokalbane mellom Minde, Fyllingsdalen og Loddefjord.

Planene om bybane fra Minde til Fyllingsdalen er over hundre år gamle. Under tittelen «Bergen som storby. Projekt om en ringbane rundt Løvstakken» skrev Aftenposten 20. februar 1914 om fabrikkeier og konsul Dan Huuns foredrag om Bergens fremtidsmuligheter, med ringbane rundt eller gjennom Løvstakken som et av prosjektene.

Banen var tenkt ført fra Minde stasjon i en tunnel gjennom selve fjellet eller med Fjøsanger som utgangspunkt langs Nordåsvannet til Strømme bro og videre over Mathopen langs Gravdal til Laksevåg og Bergen.

Det fremgår ikke av artikkelen om dette var Huuns forslag eller om det var et prosjekt som var under utredning. Foredraget ble holdt få år etter at jernbanens trasé var endret fra å gå over Solheimsviken til østsiden av Store Lungegårdsvann og Kronstad. Samtidig hadde Bergen fått godsspor til Koengen og Møhlenpris.

Daniel (Dan) Martens Huun (1879-1956) stod sentralt i det bergenske næringsliv i mange tiår. Bildet er hentet fra festskrift til Bergens Haandværks- og Industriforenings 75-års jubileum i 1920.

Drøyt 100 millioner 2019-kroner

Den første del av banen, til og med Mathopen, var beregnet å ville koste ca. 2 millioner kroner, tilsvarende 114 millioner 2019-kroner. Til sammenligning vil bybanens etappe 4 fra sentrum til Fyllingsdalen koste ca. 8 milliarder kroner, eller ca. 70 ganger så mye. Trasé videre til Loddefjord er Bybanens etappe 6, etter Åsane.

– Med banens direkte tilknytning til distriktene med Fanahalvøyen vil byen få et mektig industrioppland som i høy grad vil bidra til å fremme dens utvikling. Bergen har nemlig med den store rikdom på kraftkilder rundt omkring, Matre, Samnanger osv, enestående betingelser til å kunne utnytte disse til industriell bebyggelse, skrev Aftenposten.

Plass for det store jernvalseverket

– Foredragsholder Dan Huun nevnte blant annet at det her vil være utmerket plass for det store jernvalseverket som nå skal anlegges, skrev Aftenposten.

Dan Huun var ingeniør og medinnehaver av Laxevaag Verk og Damsgaards Jernstøberi. – Hr. Huun er en ansett og meget benyttet mann i Bergen. Han er medlem av Bergens formannskap, Bergens handelskammer og formann i Håndverks- og industriforeningen og formann i styret for Damsgård boligselskap, som er etablert på hans initiativ, skrev Aftenposten.

Fra 1919 til 1921 var Huun 1. suppleant til Stortinget (H), da han møtte for Hroar Olsen. Han var frivillig i den finsk-russiske og ble utnevnt til kaptein i Den finske armé (1940).

Bunkringsanlegg for olje i Solheimsviken

Et annet prosjekt Dan Huun var involvert i noen år senere var bunkringsanlegg for 15 millioner liter olje i Solheimsviken. Planene ble etter hvert endret, og 22. juni 1923 kom den første lasten med olje til et nytt oljetankalegg i Dolviken.

Bunkringsanlegg for flytende brensel i Solheimsviken var et annet prosjekt Dan Huun arbeidet for. Utklipp fra Stavanger Aftenblad 9.april 1920.