Folksomt på Solheimsvannet i mars 1890

Solheimsvannet mars 1890. Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet fra mars 1890 er trolig tatt en søndag siden så mange mennesker har hatt anledning til å ta seg en tur «på landet». For 130 år siden var det gårdsbrukene som fortsatt dominerte landskapet. Industriutbyggingen i Fabrikkgaten lå fortsatt 20 år inn i fremtiden. Vannet lå et stykke utenfor bebyggelsen, men ikke lenger enn at mange la turen dit når isen var trygg.

Bildet er tatt mot nord. Gården i bakgrunnen er Solheimsmyren, der noen av bygningene stod inntil det ble bygget bilforretning for Audi for ca. 15 år siden. Gården oppe til venstre er Solheim. Til høyre ligger Søndre Kronstad der det i noen år var traverbane. Den nye tid kom tre år senere, da Vossebanen ble åpnet. Skinnene gikk over innmarken på Solheimsmyren og på vestsiden av Solheimsvannet.  Jernbanen fikk sitt verksted på Kronstad noen år etter at bildet ble tatt.

Isfest med bål på Kristianborgvannet

I mange år var både Solheimsvannet og Kristianborgvannet populære samlingssteder vinterstid, noe annonsen under fra 1940 forteller.

Isfest på Kristianborgvannet. Annonse i Bergens Tidende 3. mars 1940.

Slik så området rundt Solheimsvannet ut i 1907. En del bebyggelse er kommet til etter at bildet frs 1890 ble tatt.