Key reiser rundt og informerer om NHH

Elever på Langhaugen videregående skole blir informert om studiemulighetene på NHH.

I løpet av syv uker besøker Norges Handelshøyskole (NHH) 250 videregående skoler fra Mandal i sør til Alta i nord. Blant dem som har fått besøk er Langhaugen videregående skole. Det er NHH-student Key Denise Rosenstock fra Bergen som reiser på turné for å rekruttere elever til NHH, og gi dem råd om høyere utdanning og studiemulighetene som finnes i Bergen.

NHH-student Key Denise Rosenstock fra Bergen reiser rundt og informerer om tilbudene på NHH. Foto Magnus Skrede.

– Jeg valgte å søke NHH fordi økonomiutdanningen gir mange muligheter. Jeg vil hjelpe bedrifter med å tilpasse seg endringer i samfunnet, spesielt til å bli mer bærekraftige. Den brede kompetansen jeg får her gjør at jeg kan jobbe i mange sektorer og med flere spennende temaer, sier Rosenstock.

Hun synes det er kjekt å møte unge lovende hordalendinger og informere dem om alle de spennende utdanningsmulighetene som finnes i Bergen. – Forhåpentlig kan jeg hjelpe dem til å føle seg tryggere i deres valg, sier NHH-studenten.

Prorektor for utdanning Linda Nøstbakken ved NHH, understreker viktigheten av å være tilstede på skolene i fylket.

– Arbeidslivet er i endring, og desto viktigere er det da å ta et riktig utdanningsvalg som sikrer fremtidig arbeid. 98,8 prosent av tidligere NHH-studenter er i relevant jobb like etter studiene, blant annet fordi de har fått en utdanning som gir kompetanse om økonomi, teknologi og mennesker – akkurat det næringslivet etterspør, sier Nøstbakken.

NHH tilbringer totalt tre uker i Hordaland.

– Det er viktig for NHH å være synlig i hele Hordaland, fordi det kan bidra til å sikre at fylket beholder høyt utdannet arbeidskraft. Elever fra Årstad er læringsvillige og mange har sterke faglige resultater. Med en utdanning fra NHH, kan de bidra til å utvikle bydelen videre, sier prorektoren.