Landås Skoles Musikkorps 60 år

Korpset spiller på skoleplassen på Landås skole 17. mai 1986.

Landås Skoles Musikkorps er 60 år i år. Korpset ble stiftet 11. mars 1959 etter et forutgående notekurs, ledet av Samuel Titlestad, som i de seks første årene også var korpsets første dirigent.

Av 98 barn var det 63 som fullførte kurset. 40 gutter og jenter ble deretter tatt ut til å være med i skolekorpset. Disse fikk utlevert instrumenter og 2. juledag 1959 debuterte korpset på «Musikerkretsens tradisjonelle julekonsert».

Korpset var den gang satt opp med fløyter, klarinetter, saksofoner samt de vanligste messinginstrumentene. Korpsets mål var helt fra starten av å bygge Landås skoles musikkorps ut til å bli et fullverdig janitsjarkorps.

1961-62 nye uniformer.

Den voldsomme utbyggingen på Landås førte med seg mange barn og 4 år etter oppstarten, talte skolekorpset 105 barn inklusive 25 aspiranter. Det var da blitt byens desidert største skolekorps. Styret i korpset fant det imidlertid vanskelig å kunne opprettholde den musikalske standarden som de ønsket med så mange musikanter og antallet ble derfor redusert i skoleåret 1964/65 til 75 inklusive aspiranter.

I 1966 fikk korpset sin første egne fane, sydd av Ruth Ask Busch. Fanen var i bruk helt til midten av 1990-tallet.

Egen korpsfane

Korpset reiste på sin første utenlandstur i 1964. Den gikk til Gøteborg. To år senere gikk turen igjen til Sverige, denne gang til Stockholm – med egen korpsfane, tegnet, brodert og forarbeidet av fanekomiteen. Den bestod av én enkelt person, Ruth Ask Busch. Hun håndbroderte alt selv. I årene som fulgte ble Ruths fane brukt i alle offentlige sammenhenger. Den var med korpset i alle offisielle uniformerte oppdrag.

Fanen ble brukt i temmelig nøyaktig 30 år, da den begynte å bli slitt. Den nye fanen inneholdt mye av det samme som Ruth valgte av elementer. Den silkerøde fanen med Ulriksmasten og trombonen er fremdeles synlig i korpsets nåværende fane. Den originale fanen har korpset tatt vare på og vil stille ut i monter da den nye Landås Skole stod ferdig oppført høsten 2016, nøyaktig 50 år etter at den først ble tatt i bruk.

Landås Skoles Drillkorps startet i 1970 og hadde 55 medlemmer året dette bildet ble tatt.

Dyr investering i nye uniformer

I 1974, til 15-årsjubileet, ble de gamle og slitte uniformene byttet ut. Uniformene kom på mellom 40- og 45 000 kroner, tilsvarende nærmere en halv million i 2019-kroner. Noen av jakkene er fortsatt i bruk.

Mye har skjedd og mange musikanter har kommet og gått i årenes løp. Likevel har korpset forblitt en institusjon i nærmiljøet på Landås. De som en gang var musikanter, er i dag foreldre for en ny generasjon korpsmusikere. Gleden er den samme som før og samhold og kameratskap er en viktig del av korpset den dag i dag.

Bildene er hentet fra Landås Skoles Musikkorps’ hjemmeside.

Korpset var på tur til Stockholm i 1966. Fremst til høyre en ung utgave av Hans Wilhelm Steinfeldt.

Tøffe gutter i stilige uniformer i Vigelandsparken under Landsstevnet i 1964.

Konfirmasjon 1989. Korpset hadde tyrolergruppe som spilte i medlemmenes konfirmasjon.

Landås-musikanter foran Grieghallen.

En nyere utgave av Landås Skoles Musikkorps, med dirigent Rita Kvalnes.

Øving blant de yngste.