Nygårdsbroen og Solheimsviken for hundre år siden

Gamle Nygårdsbro og Store Lungegårdsvann mellom 1916 og 1920. Foto Atelier KK. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet mot Gamle Nygårdsbro og Store Lungegårdsvann tok Atelier KK for Bergen Veivesen mellom 1916 og 1920. Bebyggelsen i Kalfaret, Fløen og Årstad i bakgrunnen er for en stor del intakt, men i Solheimsviken er det bare husrekkene som i dag har adresse Zinken Hopps gate 5-15 og 17-23 som fortsatt eksisterer.

Utsnitt av kart over Årstad fra 1910. Bebyggelsen i Solheimsviken var i stor del den samme som på Atelier KK sitt bilde.

På kart over Årstad fra 1910 er veien som senere fikk navnet Solheimsgaten kalt «Hovedveien mot Fjøsanger». På sørsiden av BMV sitt område møttes hovedveien og Damsgårdsveien, mens veien vi i dag kjenner som Fjøsangerveien i første rekke var en jernbanetrasé med «Solheimsvikens Jernbanestation», som var i bruk til 1913.

Bedriftene vi ser i Solheimsviken var fra sentrum og sørover ifølge kartet fra 1910 Vestlandske Kulkompani, Kulkompaniet av 1871 (K71) og Noltes Tobaksfabrik. På et bygg i forgrunnen står det Hansen, Hirsch & Co. på fasaden. Bedriften drev kullforretning og skipsrederi. Da bedriften sluttet med kullforretning, ble virksomheten i 1923 overtatt av Victor Müller. Det ble for øvrig en indre strid i K71 at de ikke hadde sikret seg bedriftens arealer. Grunnen var at prisen var for høy.

Dampskipet Jarlen

På nettet finner vi én båt som tilhørte bedriften, dampskipet Jarlen (Dampbaat Jarlen A/S) som ble bygget ved Mjellem & Karlsen i 1910. Jarlen deltok både i første og andre verdenskrig, men ble allerede i 1922 overtatt av Gustav Hansen. I desember 1956 kantret og sank skipet utenfor Knarrevik i sterk nordgående strøm, og to personer omkom.