Folkemøte om nytt bibliotek på Sletten

Byrådet foreslår overfor byrådet at Landås bibliotek flyttes fra Landåstorget til Slettenområdet. Foto Google Maps.

Flytting av Landås bibliotek til Sletten-området med oppgradering til et større bydelsbibliotek ligger øverst på listen når det gjelder endringer i bibliotekstrukturen i Bergen. Årstad vokser raskere enn noen annen bydel i Bergen, med en forventet vekst i folketall på 19,2 % mot 2030. Et nytt bibliotek i Sletten-området, plassert godt kommunikasjonsmessig i nærheten av bybanen, bør derfor prioriteres, mener byrådet. Bystyret har sluttet seg til byrådets foreløpige prioritering av nye filialer og endret bibliotekstruktur.

Mandag 25. mars kl. 18-19 blir det folkemøte på Landås bibliotek om nytt bibliotek i bydelen. Byråd Julie Andersland og biblioteksjef Leikny Haga Indergaard vil orientere om siste nytt om bibliotekplanene.

Landås bibliotek hadde 57 000 besøkende i 2017. Biblioteket trenger nye, større lokaler som er universelt utformet. Biblioteket ligger i 2. etasje på Landåstorget uten heis og lokalet er ikke modernisert siden det ble bygget i 1959. Biblioteket har redusert åpningstider og personale i forhold til andre bydelsbibliotek. Det hadde vært gunstig om biblioteket hadde vært plassert nærmere den del av Årstad bydel som har levekårsutfordringer, slik at biblioteket kunne spille en viktigere rolle som sosial møteplass og læringsarena for de som mest trenger et slikt tilbud.

Sletten-området er et knutepunkt for trafikk, aktivitet og handel. Flytting av Landås bibliotek til Sletten vil gjøre biblioteket mer tilgjengelig og vil spille en viktig rolle i bydelsutviklingen. Innbyggertallet i Årstad bydel ventes å vokse til 50 000, noe som vil kreve en stor bibliotekfilial (på størrelse Fmed ana og Åsane). Investeringer her er beregnet til 3,7 mill, kr, mens driftskostnader for stor filial fratrukket dagens kostnader vil være ca. 6,6 mill.