Bergen 1850 – 1920, konturene av et velferdssamfunn

Da dette bildet ble tatt i Strandgaten, levde nok de fleste bergensere et ganske spartansk liv. Mellom 1850 og 1920 så man imidlertid konturene av et velferdssamfunn. Foto Oppi kortforlag. Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kafé Sokrates på Kronstad hovedgård, Kronstadveien 30, presenterer torsdag 25. april foredraget «Bergen 1850 – 1920, konturene av et velferdssamfunn» ved historiker Egil Ertresvaag.

Arrangementet starter kl. 20, men kafeen åpner allerede kl. 19. Entré kr 80 inkludert kaffe og kaker. Arrangør er Kronstad Hovedgård Kulturforening.

Egil Ertresvaag da han i fjor høst mottok kulturprisen for Årstad. Foto Mette Jensen.

Fikk kulturprisen for Årstad 2018

Egil Ertresvaag er leder av Bergens historiske forening, som fo røvrig er Norges eldste historielag, stiftet i 1894. I tillegg er han leder av Bergen internasjonale folkedansklubb. Ertresvaag er et ja-menneske i ordets rette forstand, og har gjennom årene tatt på seg mange oppgaver og verv i det frivillige og amatørbaserte kulturlivet i Bergen.

Ertresvaag fikk i 2018 kulturprisen for Årstad, men mannens innsats aldri har latt seg stoppe av bydelsgrenser: Gjennom årene har tusenvis av bergensere hatt gleden av å få være med på byvandringer både i Bergenhus, i Årstad bydel og andre steder – alltid har prismottakeren guidet engasjert og med stor lokalkunnskap.

Han fikk prisen for å ha formidlet Bergen bys historie på en imponerende måte i mer enn 50 år, og for fantastisk innsats i det frivillige og amatørbaserte kulturlivet.

Egil Ertresvaag er førsteamanuensis i historie og FoU-leder ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling Kronstad. Han har en omfattende historiefaglig produksjon, særlig knyttet til Bergen og omlandet. Han driver i tillegg en allsidig formidlingsvirksomhet innen historiefaget, med kurs, foredrag, byvandringer og utvikling av ulike typer læremidler for skoleverket.

Kafe Sokrates ble startet opp høsten 2016. Visjonen er å presentere en foredragsrekke innen aktuelle emner som kan interessere et bredt publikum. Her stilles interessante spørsmål og forhåpentlig gode svar. Teser og teorier blir fremsatt, og gode diskusjoner oppstår om varierte emner. Det arbeides også med å starte opp forskjellig kursvirksomhet.

Variert og omfattende program

Det videre programmet ser slik ut:

30. mai: Historien om Panamakanalen – finansskandale, høy ingeniørkunst, menneskelige tragedier og storpolitikk, ved Arild Crowo.

27. juni: Meditasjonens psykologi og filosofi, ved psykolog Egil Tonning.

29. august: Hans Børlis liv og dikt, ved tekstforfatter/skuespiller Tore Nysæther.

26. september: Sølvskatten 1816 – om finansieringen av Norges Bank, ved formidler Lars Voss Sørhus.

31. oktober: Evolusjonen – perspektiver på lærerrollen før og nå, ved lektor Hans-P. Dahl-Hansen.