Fløen – kongesete og gjennomgangstrafikk

Mye er forandret i Fløen siden Widerøes Flyveselskap AS tok dette bildet 6.6.1963. Mange av de små nøstene ble på 1970-tallet slått sammen til ett stort nøst. Tunnelinnslaget for jernbanen kommer der det gule huset ligger. Widerøesamlingen, Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

Harald Hårfagres kongsgård lå et sted mellom Fløenbekken og Møllendalselven ifølge minneplaten ved Årstad skole. Idyllen som Gustav Brosings 50-60 år gamle bilder er vanskelig å spore i dag. Det er lov å håpe på en overgang til noe bedre i 2022.

I moderne tid har Fløen-området gjennomgått store forandringer. Flere hus måtte vike i forbindelse med utsprenging av det nye sporet gjennom Ulriken. Nå står Fløen foran en omfattende forandring. Bybanetraseen til Fyllingsdalen skal inn i ny tunnel mellom Fløen og Kronstad, noe som innebærer at flere hus må rives og parsellhagen og området skal graves inn. Om noen måneder forsvinner godstrafikken, men i 2022 er Bybanen klar for trafikk, med stoppested i Møllendal. Samtidig får vi en forbedret gang- og sykkelvei mellom sentrum og Møllendal.

Slik blir det i 2022. Møllendal holdeplass kommer på nordsiden av Haukelandstunnelen. På oppsiden ligger bebyggelsen i Fløen.

Vi byr her på noen tilbakeblikk til den gang Fløen var et idyllisk lite sentrum. Bybanen vil neppe skape idyll, men gjennomgangstrafikken med bil forsvinner når veien stenges i Møllendal.

Grenseland

Fløen er området som avgrenses av Kalfarveien i nord, Møllendalsveien i sørvest og Fløenbakken i sørøst, tidligere et grenseområde mellom byen og dets omland. Fløenbekken var nordgrensen for den gamle kongsgården Alrekstad og dannet frem til 1915 en del av grensen mellom Bergen og Årstad herred. Som bygrense fungerte den trolig allerede fra Byloven av 1276, der Krossbru over bekken blir nevnt. Opphavet til navnet Fløen er omdiskutert; en mulig forklaring er at det er et gammelt navn på Store Lungegårdsvann, Fljóði, som kan ha sammenheng med et indoeuropeisk ord for å renne, flyte, strømme. (Bergen Byleksikon)

Kalfaret sett fra Fløen. Foto Knud Knudsen 1888-1894. KK-klassisk samling, Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kalfaret og Fløen sett fra Kronstad, august 1884. Fotograf Marcus Selmer 1884. Marcus Selmers samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Fløenbakken med dens nærmeste omgivelse. Vi ser bl.a. Møllendal gravplass og Bergens Ruklubs anlegg. Atelier KK 28.1.1928. Nyere KK-samling. Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

Preget av jernbanen i over 100 år

I 1913 ble Vossebanen flyttet fra vest- til østsiden av Store Lungegårdsvann. Mens Solheimsviken siden banens åpning 11. juli 1883 hadde vært første stoppested etter Bergen stasjon ble Kronstad første stasjon. Mellom Fløen og Kronstad gikk toget i Kronstadtunnelen.

Trafikken gjennom området hadde vært stor i århundrer. Den gamle ferdselsåren fra Kalfaret til Årstad gikk via Kalfarveien og Årstadgeilen. Årstadgeilen er Bergens eldste gateløp og går fra Alrek til Store Lungegårdsvannet som i middelalderen hadde navnet Alrekstadvågen etter kongsgården Ålrekstad.

To jernbanelinjer fra 1964

Da Ulrikstunnelen åpnet 1. august 1964, kom det nok en jernbanelinje gjennom Fløen. I 1966 ble det slutt på lokaltrafikken til Nesttun, men transport av biler skjer noen måneder til på godssporet til Minde.

Tre og Finér er blant bedriftene som har hatt tilhold i Fløen. Bildet er tatt av Gustav Brosing 1950-1960. Brosings samling, Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

To småjenter i Fløen mellom 1950 og 1960. Foto Gustav Brosing. Brosings samling. Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kolonialforretning i Fløen mellom 1950 og 1960. Foto Gustav Brosing. Brosings samling. Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

Store deler av den gamle bebyggelsen i Fløen er borte. dette bildet er tatt mellom 1950 og1960. Foto Gustav Brosing. Brosings samling. Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

Fløen 1950-1960. Foto Gustav Brosing. Brosings samling. Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

Eldre bolighus i Fløen 1950-1960. Foto Gustav Brosing. Brosings samling. Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

Bolighus med utedoer. Fløen 1950-1965. Foto Gustav Brosing. Brosings samling. Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

Bakeriutsalg. Fløen 1950-1960. Foto Gustav Brosing. Brosings samling, Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.