Betydelig oppgradering av Leaparken

Leaparken har fått en betydelig oppgradering.

Den skjulte perlen Leaparken (Solhaug park) øverst i Finnbergåsen har det siste halvåret gjennomgått en omfattende oppgradering, med bedre fremkommelighet og tilgjengelighet, belysning, oppholdsområde og aktivitetsplass. 18. juni markerte ordfører Marte Mjøs Persen den skjulte at første byggetrinn er avsluttet.

Utegrill og benker innbyr til hyggelige stunder.

Før Bymiljøetaten i Bergen kommunestartet oppgradering av parken vinteren 2018/2019 fremstod parken svært nedslitt og adskillig enklere enn den var opprinnelig. Nå er første trinn i oppgraderingen gjennomført, med opprusting av veier og drenering, og felling av gamle trær. Parken har også blitt tilrettelagt for mer aktivitet og bedre oppholdssoner. Tunet øverst i parken har fått en vesentlig oppgradering, med grus- og skiferdekke, ny beplantning, og nye sittegrupper og grill. Nederst i parken er det laget ny aktivitetsplass, også her med sittegrupper og grill. Her er også apparater for lek og trening.

  • Bymiljøetaten har ledet prosjektet, ved prosjektleder Signe Wie og assisterende prosjektleder Erlend Tonning. Landskapsarkitekt i Bymiljøetaten Sara Waagen har bidratt til en vesentlig oppgradering av tunet og aktivitetsplassen i parken.
  • Rambøll AS har vært prosjekterende konsulent.
  • Opparbeidelsen av parken har blitt utført av Svein Boasson AS.

Parkens historie

Gangveier slynger seg gjennom parken, og den varierte topografien gir mange ulike parkrom med ulike kvaliteter og utsikter.

På folkemunne kalles parken for Leaparken etter skipsreder, bankier og forsikringsmann Erik Grant Lea som anla parken. Lea overtok eiendommen etter politiker og reipslager Gerdt Meyer Bruun i 1916.

Bruun bygget reperbanen i Fjøsangerveien, og han bygget også villaen på eiendommen, Villa Solhaug, på slutten av 1800-tallet.

Der det før var hullete og vått er det nå kommet flotte asfaltveier.

Utvikling av parken

Det er rimelig å anta at Gjert Meyer Bruun har hatt et hageanlegg tilknyttet eiendommen, antagelig ved huset. Det kan synes slik på gamle bilder. Lea utvidet parken med 40 mål og gav oppdraget med å anlegge parken til Bergens første og nyansatte bygartner, Georg Rosenkilde. Georg Rosenkilde er også mannen bak parken omkring Lille Lungegårdsvann og han dyrket og skjermet om den ville naturen i Nordnesparken.

Fremtidsplaner

Det er enda mye å ta igjen på grøntarealene, og det står på planen for andre byggetrinn. Med tiden håper kommunen å få opprustet parken tilnærmet slik den var i sin opprinnelige form.

Lea Hall ligger øverst på eiendommen. Her flyttet Leaparken barnehage inn høsten 2018.

Les også:

Lea Hall ble et pengesluk for Erik Grant Lea.

Da kommunen fikk kjøpe Finnbergåsen på billigsalg.

Årstads største villa fikk bare drøye 20 år som bolighus.

Da Bergen tapte kampen om lærerhøyskole. Lea Hall ble barneskole i stedet.