Åpning av Ibsens gate utsatt igjen, åpner først «høsten 2020»

Arbeidet på tredje etappe av fornying av vann- og avslpsnettet samt ledninger i Ibsens gate kom i gang i sommer og ventes avsluttet høsten 2020.

I juni regnet VA-avdelingen i Bergen kommune med at Ibsens gate skulle åpnes i januar 2020 mens vann- og avløpsledninger i området blir fornyet. Nå er åpning utsatt til «høsten 2020». Anleggsarbeidene tar til igjen i begynnelsen av august, etter tre ukers ferie fra mandag 8. juli, og ventes å ta omkring ni måneder. I 2016 regnet man med at hele prosjektet skulle gjennomføres i løpet av tre somre, i 2016, 2017 og 2018!

Bilistene som har pleid å kjøre Ibsens gate mellom Danmarksplass og Haukelandsveien må altså smøre seg med tålmodighet. Skilt forteller nå at veien først åpner høsten 2020, to år etter at veien skulle gjenåpnes etter den opprinnelige planen.

Ibsens gate ble stengt for gjennomkjøring 30. oktober 2017. Når den åpner igjen høsten 2020, har den altså vært stengt i tre år, mot tre somre slik man antok i 2016.

Vann- og avløpsledningene i dette området nærmer seg hundre år. Det var derfor på høy tid å fornye ledningsanlegget for å gi byens innbyggere en sikker vannforsyning og avløpshåndtering.

Skulle være stengt tre år i sommermånedene

I utgangspunktet trodde man altså at prosjektet skulle bli mindre omfattende. Arbeidet i Ibsens gate skulle pågå tre somre:

Sommeren 2016 skulle anlegget fornyes i øverste del av Ibsens gate, fra St. Olavs vei til Haukelandsvegen. I 2017 skulle anleggsarbeidet fortsette i midterste delen, fra Edvard Griegs vei til St. Olavs vei. «I 2018 fornyer vi anlegget i nederste del, fra Danmarksplass til Edvard Griegs vei», skrev VA-avdelingen på sine nettsider.

Nye miljøkrav krever dessuten at overvann (nedbør og smeltevann) blir separert fra sanitært avløpsvann. Den gamle avløpsledningen i Ibsens gate og Edvard Griegs vei var en fellesledning.

Prosjektet er inndelt i tre faser, der fase 2 nettopp er avsluttet.

Mye sprengning og feil på kart

Forsinkelser i prosjektets fase 2 skyldtes økt arbeidsomfang på grunn av større utfordringer enn forventet. Hovedårsakene til dette er mye fjell i grøften som krever sprenging/pigging og at kabler ligger stedvis annerledes enn oppgitt i kartgrunnlag.

Kuldeperioden i vinter førte også til vansker med utkobling av høgspentkabler.

I tillegg har prosjektet har økt i omfang; utvidelse av VA-anlegget i krysset Arne Garborgs gate og omlegging av kabler fra Bjørnsons gate (over Kronstadtunnelen) til Ibsens gate.

Prosjektets andre fase ble avsluttet i juni. Dette arbeidet går til krysset med Kiellands gate.

Etappe 2 i Ibsens gate ble åpnet i sommer. Nå gjenstår tredje del ned til Danmarks plass.

Neste etappe av fornyelse i Ibsens gate – etappe 3

VA-etaten startet for noen uker siden med å fornye anleggene videre ned til Danmarksplass. Arbeidet fortsatte direkte på denne delen etter at etappe 2 var ferdig utført. Fornyingen utføres i samarbeid med Statens Vegvesen, BKK Nett AS, Telenor og Bergen Fiber AS. Anleggstiden er beregnet til ni måneder.

Derfor kommer Ibsens gate ikke til å bli gjenåpnet for gjennomkjøring før «høsten 2020».