Nå blir Kanalveien nord enveiskjørt mot Minde Allé

Kjør forsiktig: Byggeleder Terje Engevik i Bybanen Utbygging i området der rundkjøringen skal flyttes nærmere Fabrikkgaten. Her vil veien bli stengt for gjennomkjøring i helgen, og fra mandag morgen blir Kanalveien i bakgrunnen enveiskjørt i sørgående retning mot Minde Allé.

Mandag 13. januar klokken 06:00 blir nordlige del av Mindemyren enveiskjørt. I helgen vil også Kanalveien nord bli stengt for gjennomkjøring for å kunne flytte en rundkjøring og kunne legge om veier og sykkelveier.

Trafikkendringene vil følge to faser. Først er en veiomlegging som vil foregå fra fredag klokken 18:00 frem til mandag morgen klokken 06:00. Deretter er det en lengre anleggsfase fra mandag 13. januar 06:00 der Kanalveien blir enveiskjørt og hovedsykkelveien blir flyttet ned i Kanalveien.

– Dette er en stor omlegging som vil påvirke trafikkmønsteret på Mindemyren i stor grad. Vår entreprenør vil i tillegg til skilting ha ute et stort antall trafikkvakter både gjennom helgen og fra mandag morgen for å guide både bilister, syklister og gående til dit de skal, sier byggeleder Terje Engevik i Bybanen Utbygging.

Kanalveien vil være enveiskjørt frem til sommeren 2022, men traseen for både bilister og syklister vil endre seg underveis i anleggsperioden. I tiden som kommer skal det legges blant annet fjernvarme og annen infrastruktur der sykkelveien går i dag. Det pågår nå også arbeid med den nye vannkanalen og annet gravearbeid for å kunne bygge Bybanen.

– Vi ber både bilister og syklister om å tilpasse farten og være oppmerksomme på ogrespektere det nye kjøremønsteret. Hele Mindemyren er et stort anleggsområde med stor ogkryssende anleggstrafikk også utenfor byggegjerdene, sier Engevik.

Beregn mer tid på mandag

I Kanalveien er det både trafikk til og fra området og gjennomkjøringstrafikk til og fra Bergen Sør.

– Når mange av disse bilistene nå vil velge Fjøsangerveien i stedet for Kanalveien, ser vi nok for oss at det vil bli kødannelser både i Minde Allé og i Fjøsangerveien de første dagene før trafikkene «går seg til», sier Engevik. – Vi kan derfor be bilister om å beregne litt ekstra tid gjennom Fjøsangerveien fra mandag av, sier Engevik.

Tilkomst til butikker og kontorer

På lørdag vil Kanalveien nord holdes åpen for toveis trafikk i butikkers åpningstid frem til og med rundkjøringen i nordenden av Kanalveien. Det er ingen gjennomkjøring mellom Kanalveien og Fabrikkgaten i helgen.

Når Kanalveien får enveiskjøring fram mandag 06:00, vil det bli tilkomst til butikker og kontorer på venstre side av Kanalveien sett fra kjøreretningen nord til sør via Fabrikkgaten. For butikker og kontorer på høyre side av Kanalveien (Bertel O. Steen med flere ) vil det bli skiltet innkjørsel via Minde Allé ved Montér og utkjørsel via Fabrikkgaten.

Nytt kjøremønster på Mindemyren fra mandag 13. januar.