Får Ibsens gate idyllen fra 1920 tilbake?

Idyll i Ibsens gate omkring 1920. Herskapelige, arkitekttegnede villaer på oppsiden av veien og Fremad-husene på nedsiden. Mor med barn i barnevogn som går midt i veien og beitende hest i veikanten. Foto K. Knudsen & Co., KK-ymse, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kan Ibsens gate høsten 2020 får tilbake idyllen fra 1920 da øverste del av utbyggingen i området stort sett var ferdig?

Ibsens gate har vært stengt siden høsten 2017 i forbindelse med fornying av vann- og avløpsledninger og skal etter planen åpne for trafikk igjen til høsten. Mona Høgli (MDG)  har, etter forespørsler fra beboere i gaten, foreslått overfor byrådet at hovedveien mellom Solheimsviken og Haukelandsveien stenges permanent for gjennomgangstrafikk. Ibsens gate er fylkeskommunal, og en vurdering av eventuell stenging må gjøres der. En stengning vil ikke gjelde busser og utrykningskjøretøyer. Både byrådet og fylket foreslår overfor Miljøløftet at saken vurderes.

Ibsens gate fotografert av Olai Schumann Olsen før området langs gaten var ferdig utbygd. Olai Schumann Olsens samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Vi har funnet frem noen bilder som viser veien for mellom seksti og hundre år siden. Veien mellom Solheimsviken og Haukeland går gjennom det gamle kulturlandskapet til Kronstad gård, gård nr. 162, der det mellom 1915 og 1918 ble bygget flere herskapelige villaer. I Hunstadsvingen ble samme type villaer oppført. Mellom 1916 og 1920 ble det bygget en rekke eneboliger på nedsiden av Ibsens gate. Husene fikk hage, men de var betydelig nedskalert sammenlignet med husene på oppsiden.  Det var byggeselskapet Fremad som oppførte de fleste husene på nedsiden av gaten. Firmaet hadde flere byggeprosjekter i samme periode andre steder i byen, bl.a. i Solheimsviken der det ble bygget boliger for funksjonærer. Rekken i Ibsens gate består av ni villaer, hvorav Fremad bygget åtte.

Ibsens gate fikk sitt navn i 1916.

Kilde bl.a. Kulturminnedokumentasjon Bybanen fra Sentrum til Fyllingsdalen, delområde Kronstad og Fjøsangerveien. 

Ibsens gate 110, ved krysset med Hunstadsvingen, med hage ca. 1921. Dette var blant de fornemme husene som ble oppført på oppsiden av gaten. Foto Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kronstad Telefoncentral, Ibsens gate 104, oppført i 1929 etter tegninger av Per Grieg, fotografert 26. april 1930. Foto Atelier KK. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Krysset Ibsens gate Haukelandsveien trolig omkring 1930. Tre hunder leker i veikanten. Huset nærmest er Ibsens gate 129. Da krysset ble bygget ut på 1970-tallet i forbindelse med bygging av sentralblokken, ble øverste del av Ibsens gate flyttet lenger nordover.  Husene mellom Ibsens gate og sykehuset ble da revet. Mittet & Co., Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Ibsens gate med utsalg for Ditlef Martens, fotografert av Olai Schumann Olsen, trolig omkring 1930. Olai Schumann Olsens samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Her ser vi det meste av Ibsens gate, som starter ved nedre høyre billedkant og ender ved Krohnsminde i bakgrunnen. Bildet er tatt av Widerøes Flyveselskap AS 1. juni 1963, altså bare tre år etter at bilimporten ble frigitt. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.