Nå kan du se forslagene til ny bystrand og park ved Store Lungegårdsvann

True Blue 5

En jury skal nå vurdere de fem forslagene, og bergenserne inviteres til å si sin mening.

Bergen skal få ny bystrand og park ved Store Lungegårdsvann. Nå kjemper fem arkitektfirma om å lage det beste forslaget til hvordan området skal bli.

– Bystranden og Lungegårdsparken vil gi et viktig og nødvendig friområde i sentrum. Vi vet både store og små bergensere vet å nyte og sette pris på det, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.

En jury bestående av ni fagpersoner er i gang med å vurdere forslagene.

Skjærgårdsparken 1.

Opplevelsesstien 4

Mens vi går… 3

Lungegårdsparken formgitt av vann 2.

Presentasjoner finner du her.

Her kan også byens innbyggere melde inn hvilket av forslagene en liker best. Juryen vil ta med seg disse tilbakemeldingene i arbeidet med å kåre en vinner.

Juryens rapport skal være klar til 19. juni. Vinneren blir tatt med videre i arbeidet med utformingen. Bygging av den nye bystranden og parken kan starte i 2022-2023 når anleggsperioden for Bybanen er ferdig.

Det er nettopp bybaneutbyggingen langs østsiden av Store Lungegårdsvann som har åpnet muligheten for et oppgradert friområde midt i byen. På utsiden av bybanetraseen skal vannet fylles med steinmasser fra tunnelarbeidet. Store Lungegårdsvann blir mindre, men parkarealet blir større, med plass til en splitter ny bystrand.

– Bystranden vil gi folk i sentrum en etterlengtet og direkte tilgang til sjø og bademuligheter, sier Thor Haakon Bakke.

Bergen er en by der det av og til regner. Derfor skal både parken og stranden fungere til helårsbruk, i ulike typer vær, forsikrer byråden.

– Vi skal lage en inkluderende og åpen park som skal være tilgjengelig for alle og full av liv året gjennom. Jeg håper flest mulig kikker på forslagene og sier sin mening, og så blir det spennende å se hvilket forslag juryen går for, sier Bakke.

Totalt ble det levert 25 forslag fra norske, svenske og danske arkitekfirma. De fem forslagene som står igjen i konkurransen er laget av White Arkitekter AB, SLA Norge AS, Werk Arkitekter ApS, Sangberg Architects ApS og Arkitektgruppen Cubus AS.

Det blir også laget en utendørs utstilling på Møllendal allmenning hvor forslagene kan ses i storformat. Utstillingen skal være klar i midten av mai.