Haukeland blir Bybanens første underjordiske stasjon

Plattformen på Haukeland Sjukehus holdeplass blir 12 meter bred og 48 meter lang. Holdeplassen er designet etter de samme prinsippene for universell utforming med trinnfri adkomst, utforming av sittebenker, fargebruk, ledelinjer og sanntidsinformasjon som holdeplasser ute i dagen. I enden av plattformen er oppgang til Haukelandsveien og Haukelandsbakken ved Haukeland Universitetssjukehus. To rulletrapper og to heiser tar passasjerene 30 meter opp til utgangen. Illustrasjon Sweco/3RW.

Haukeland Sjukehus holdeplass blir trolig den nest travleste på Bybanen når banen til Fyllingsdalen tas i bruk om drøyt to år. Den blir også den første underjordiske stasjon, når vi ser bort fra Bergen lufthavn holdeplass, som ligger en etasje under bakken.

For tiden sprenges det for fullt både under og over bakken på Haukeland. Hullet nederst i Haukelandsbakken blitt et nietasjes bygg med lys, heiser og rulletrapper ned til holdeplassen.

– Vi gleder oss til å kunne ta imot de første passasjerene til denne funksjonelle underjordiske holdeplassen. Haukeland Sjukehus bybaneholdeplass vil betjene Haukeland Universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus, studenter og ansatte tilknyttet Universitetet i Bergen og de mange fastboende i området, sier prosjektleder Mona Løvås i Bybanen Utbygging.

Holdeplassen får to innganger. Fra Haukelandsbakken er det inngang til heis, og fra Haukelandsveien blir det inngang for heis og rulletrapp. Bybanens gjenkjennelige oransje farge gjør at det er tydelig og synlig at dette er en bybaneholdeplass. Holdeplassbygget har i hovedsak en fasade i glass og stål for å kunne gi mest mulig naturlig lys i sjakten for rulletrapper. Illustrasjon Sweco/3RW.

Entreprenør Skanska vil frem til oktober/november sprenge ut Årstadtunnelen inkludert stasjonshallen og de to sjaktene ned til holdeplassområdet. Fra oktober vil de første arbeidene med selve holdeplassen begynne.

– Hvem som får denne kontrakten med å bygge selve holdeplassen er ennå ikke avgjort, men vi kan si at vi opplever at det har vært en ettertraktet og spennende kontrakt å få tildelt, sier Løvås.

Del av bybanenettverk

Med linje 2 blir det nå direkteforbindelse med Bybanen fra sentrum til Haukeland, og fra Fyllingsdalen til Haukeland. På Kristianborg blir det overgang mellom buss og bane, og på Kronstad blir det overgang til Haukeland for reisende som kommer med Bybanens linje 1. Haukeland Sjukehus holdeplass vil med sine forventede 7000 daglige passasjerer bli den travleste bybaneholdeplassen.

– Dobbelt sett med rulletrapper i tre sløyfer vil ta unna de fleste passasjerene som går av Bybanen på vei opp til bakkenivå, sier prosjekteringsleder Per-Arne Skeide.

Fra inngangen er det 30 meter ned til holdeplassen enten med rulletrapp eller heiser. Det naturlige lyset følger passasjerene godt ned trapperommet, og heissjakten blir lyssatt for å gi et lyssverd som går fra topp til bunn. Illustrasjon Sweco/3RW.

Lys, romfølelse, tilgjengelighet og sikkerhet

Bybanens konsept er bygget rundt en bane i dagen tett på der folk bor og jobber. Men det blir for bratt for Bybanen å kunne komme seg nær nok til å betjene helseinstitusjonene i Haukelandsområdet med en dagløsning. Prosjekteringsleder Per-Arne Skeide har sammen med et team med Sweco som prosjekterende og 3RW som arkitekt gjort holdeplassen så tilgjengelig, funksjonell og sikker som mulig.

– Vi har designet selve holdeplassen etter de samme prinsippene for universell utforming med trinnfri adkomst, plassering og utforming av sittebenker, fargebruk, ledelinjer og sanntidsinformasjon som holdeplasser ute i dagen. Det er viktig for passasjerene at de finner frem uavhengig av hvilken holdeplass de er på, sier Skeide.

For en underjordisk holdeplass blir lys en viktig faktor for en god passasjeropplevelse

– Både godt med dagslys, LED-lys og lyssverd skal gi en god romfølelse selv under bakken. Innslipp av mest mulig dagslys gjøre det til en mest mulig behagelig opplevelse å bruke den underjordiske holdeplassen, sier Skeide.

Holdeplassen vil holde en konstant temperatur på 8 grader hele året. Innemiljø i en slik installasjon er også viktig, og det er flere tiltak for å sørge for at dette blir best mulig både med ventilasjon og materialvalg i alle deler av konstruksjonen. Holdeplassen får også et kraftig røykavtrekk og evakueringssoner ved en eventuell brann.

Illustrasjonen viser konstruksjonen under bakken. Til venste er oppgangen til Haraldsplass, til høyre er oppgangen til Haukeland.

Kort om de to oppgangene:

  • Oppgang sør går til utgangen i krysset Haukelandsbakken og Haukelandsveien med kort vei til Haukeland Universitetssjukehus. I oppgangen kommer naturlig lys inn fra holdeplassbygget ned i oppgangen via speil/lyssverd. Den mest effektive metoden er å bruke rulletrapper. Alternativt er det også to heiser.
  • Fra Oppgang nord vil det ta 4 – 5 minutter i gangtunnel til utgangen ved Årstadveien tett på Haraldsplass Diakonale Sykehus og Odontologen. Gangtunnelen er 130 meter lang og vil gå gradvis oppover mot Haraldsplass.

Haukeland Sjukehus holdeplass:

  • Haukeland Sjukehus er en underjordisk holdeplass på Bybanens linje 2 fra Kaigaten til Fyllingsdalen.
  • Holdeplassen ligger i den 1200 meter lange Årstadtunnelen fra Fløen til Kronstad. Holdeplassen ligger 30 meter under bakken.
  • Selve holdeplassen har en kostnadsramme på rundt 650 millioner kroner utenom tunnelarbeid.
  • Arbeidet med selve holdeplassen er ferdig sommeren 2022.
  • Beregnet reisetid Kaigaten – Haukeland Sjukehus: 8 minutter.
  • Beregnet reisetid Fyllingsdalen – Haukeland Sjukehus: 11 minutter.
  • Bybanens linje 2 tas i bruk 2022/23.