Bildet var tatt foran Bergens Roklubs hus på Møhlenpris

Roere fotografert foran Bergens Roklubs anlegg på Møhlenpris.

I april 2019 la vi ut en sak i forbindelse med et bilde vi hadde fått fra Torstein Nytun. Han fortalte at Halvdan Nikolai Hauge, født 1889, etter sigende skulle være med på bildet.

Han vokste opp i Årstad og var sønn av Karl Nikolai Rasmussen Hauge, som var født i Os i 1857, men etablerte seg med familie i Bergen/Årstad og jobbet som tømrermester.

Bildet så ut til å være tatt foran en roklubb.  Vi tenkte umiddelbart på Bergens Roklubs anlegg i Møllendal. Vi la ut bildet under, som viser anlegget slik det så ut i 1920, altså ti år etterat bildet over angivelig skulle vært tatt.

Nå har vi fått melding om at bildet viser Bergens Roklub sitt første klubbhus på Møhlenpris (1880 – 1895). Det er et bilde i jubileumsboken, side 21, som viser samme hus. Interesserte kan låne boken, Rosporten i Bergen: 1879-2006, utarbeidet av Knut Sivertsen og H. Nic. Wergeland, utgitt 2006, på på hovedbiblioteket, hylleplass 797.123 06 R.

Vi hadde rett i antagelsen om at bildet kunne vært tatt foran Bergens Roklubs anlegg, men ikke bygget som fortsatt ligger i Møllendal ved utløpet av Møllendalselven.

Bergens Roklubs anlegg i Møllendal ca. 1920. Bygningen bak er konsul Thesens villa Alrekstrand.