Slutt på gratisparkering for elbileiere utenfor egen sone fra 1. oktober

Fra 1. oktober må elbileiere betale 10 kroner timen eller 100 kroner dagen for å parkere i boligsonene 8 til 29. Bildet ble tatt like før boligsonen ble innført i Solheim og Solheimsviken 2. desember.

Fra 1. oktober blir det trolig lettere for bileiere i Årstad å finne parkeringsplass på hverdager i egen sone. Da innføres betaling for besøkende elbiler i boligsonene 8 til 29. Elbiler tilhørende bileiere bosatt utenfor boligsonene har utgjort en stor andel av fremmedparkeringen i bydelen. Nå må elbileierne betale 10 kroner timen eller 150 kroner per døgn for å parkere utenfor egen sone.

Elbileiere i disse sonene kan fremdeles parkere elbilen gratis, men de må registrere bilen hos Bymiljøetaten.

Formålet med å innføre betaling for besøkende el-biler er å ivareta hensikten med boligsoneordningen, nemlig å prioritere beboerne. Mange har i dag problemer med å finne parkeringsplass i egen boligsone, som følge av at alle elbiler parkerer gratis.

For sone 1-7 er el-bilene allerede registrert, men bor man i sone 8-29 må man registrere el-bilen nå. Hvis ikke kan man få en ileggelse på 600 kroner ved parkeringskontroller etter 1. oktober. For å registrere bilen, må manbruke samme søknadsskjema som man bruker for å søke boligsoneparkering.

Man kan betale med appen Parkering i Bergen (P i Bergen), og da bruker man takstgruppe 6019. Det er også mulig å betale på boligsoneautomater i sonene.

Boligsoneregulering gjelder fra kl. 08 til 23 mandag til fredag, og fra kl. 08 til 17 på lørdager. Du kan parkere gratis i boligsonene utenfor disse tidspunktene.

Boligsonekunder kan beholde to parkeringstillatelser

Bystyret vedtok ny forskrift om boligsoneparkering i Bergen 18. desember 2019. 10. september vedtok byrådet å utsette iverksettelsen av paragraf 4 tredje ledd grunnet koronasituasjonen. Dette innebærer at boligsonekunder kan ha avtale om parkeringstillatelse for inntil to biler i sonen frem til 1. april 2021.