Da Danmarks plass klarte seg uten trafikklys

Solheimsviken 24.8.1970 Widerøes Flyveselskap AS. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen

Et femti år gammelt fotominne fra Solheimsviken, med Danmarks plass uten trafikklys. Bildet ble tatt av Widerøe’s Flyveselskap om ettermiddagen 24. august 1970. Verftsområdet til BMV er totalt forandret med unntak av to bygg som fortsatt står, Administrasjonsbygget og Utrustningsbygget (i dag Bergen Helsehus). På østsiden av Solheimsgaten er samtlige bygg borte med unntak av nummer 12 og 14. Nede ved broen ser vi Årstadkaien som stikker ut i fjorden, et enslig furutre og K71, Kulkompagniet af 1871, sin velkjente silo. Solheimsviken stasjon, som lå i nordenden av Solheimsgaten, ble revet i 1961.

På Marineholmen er alle de gamle byggene borte. Marineholmen ble etter krigen hovedkvarter for Sjøforsvarskommando Vestlandet til den nye hovedbasen Haakonsvern ble tatt i bruk 1962. Da bildet ble tatt, var det Falken Redningskorps som nyttet området. Selskapet var der til 1987, da byggingen av Høyteknologisenteret tok til.

Virksomheten til Mjellem & Karlsen Verft AS, Thormøhlens gate 35/55, ser vi i bakgrunnen. Bedriften overtok deler av Marineholmen i 1962.

På østsiden av Fjøsangerveien er bebyggelsen som i dag, med unntak av et par mindre bygg nærmest broen. Et nytt bygg ble oppført, mens deler av tomten nyttes til parkering.

«Dongen» mellom Vikens gate og Solheimsgaten var i mange år lagerplass for BMV og Bergens siste åpne bossfylling. I 1970 var plassen overtatt av biler. I forgrunnen skimter vi noe av bebyggelsen som i kommunens saneringsplaner gikk under navnet Solheimsgaten sør. Her ble, med et par unntak, samtlige bygg revet og erstattet av nybygg.

Det samme området i dag. Foto Google Maps.