«En Dame paakjørt av Haukeland sykehus’ kjøretøi»

Den påkjørte damen henvendte seg i porten på Haukeland sykehus. Hun møtte ingen forståelse for ønsket om at alle sykehusets hester ble utstyrt med bjeller. Foto J. H. Küenholdt AS.

For 100 år siden: 2. januar 1920 forteller Bergens Annonce-Tidende om en ulykke der en dame ble påkjørt av Haukeland sykehus sitt kjøretøy. «En uforskammet Optræden av Kjøreren og hans Overordnede», skriver avisen i undertittelen.

Ulykken skjedde ved middagstider nyttårsaften. Damen ble påkjørt av en hest med slede i veien som går fra Årstad kirke mot sporvognslinjen. Hun ble kastet over ende av hesten og fikk i siste øyeblikk rullet seg til side så hun ikke kom under hestebeina og sleden.

Kusken, en gutt i 18-20-årsalderen, ville kjøre videre uten å ense damen, men ble stoppet av en tililende herre, og man fikk rede på at kjøretøyet tilhørte Haukeland sykehus. Det viste seg at hesten ikke hadde bjelle på. Kusken unnskyldte seg med at han ikke hadde sett noe.

Den overkjørte damen ble hjulpet av den dame som om til stede, og da hun følte seg så dårlig etter fallet, gikk hun inn til portvakten på sykehuset, hvor hun ble meget godt mottatt. Hun forklarte hva som hadde skjedd, og portvakten var enig med henne i at det var uforsvarlig å kjøre uten bjelle på hesten.

Den påkjørte damen ble dårlig behandlet på Haukeland sykehus. Bergens Annonce Tidende 2. januar 1920.

Uforskammet behandling

Da damen ville gjøre oppmerksom på at man for fremtiden måtte påse at hestene hadde bjelle på, ble hun vist inn til rette vedkommende, herr Nysæther, som opptrådte meget uforskammet overfor henne.

Han mente at hun som voksent menneske burde passe seg selv, og at man ikke var forpliktet til å kjøre med bjelle innenfor sykehusgården. Men overkjørselen hadde skjedd utenfor sykehusets område. Avisen fant det underlig at man ikke skulle bruke bjeller på sykehusets område. Pasientene går i hagen, og en påkjørsel kan like godt skje der som på veien utenfor, som både er lett oversiktlig og lite trafikkert. At sykehuset holder den slags uvørne «sovende» kusker er heller ikke som det skal være.

Kontorist Nysæther kunne ikke innse at hun hadde krav på noe som helst oppreisning. Kvinne var sterkt forslått og måtte søke legehjelp. Om det skjedde på sykehuset fremgår ikke av artikkelen.

– Vi går ut fra at både kontoristen og kjøreren får en alvorlig reprimande av sine overordnede. Historien vil forresten bli anmeldt, så den ansvarlige kan bli trukket til ansvar, skrev Bergens Annonce-Tidende 2. januar 1920.