– Åtte tusen problemer «parkeres bort»

Avdelingsingeniør Johan Vossgårds forslag til parkeringsanlegg Store Lungegårdvann. 100 mål til parkering ved Store Lungegårdsvann ville med et anlegg i to etasjer gi plass til ca. 8000 biler. Mellom parkeringsplass og sentrum ble det foreslått matebusser.

1970: Parkér bort problemene, foreslo avdelingsingeniør Johan Vossgård i en artikkel i Bergens Tidende for nøyaktig femti år siden, mandag 7. desember 1970. Hans idéskisse gikk ut på å anlegge et gigantisk parkeringsanlegg i Store Lungegårdsvann. Hadde planen blitt gjennomført, hadde Bergen fått et bort imot bilfritt sentrum, biltunnel gjennom Ulriken og tunnelbane under Fløyen fra Sandviken/Åsane.

I 1970 hadde kommunen satt i gang en gateeffektiviseringsplan som skulle gi et pusterom når det gjaldt parkering frem til 1975. – Om noen år vil en 6-felts motorvei bli ført inn mot Bergen Busstasjon. I rushtiden vil denne veien, sammen med trafikken over Kalfaret, kunne føre ca. 5 500 biler per time inn mot sentrum (90 biler per minutt). Behovet for oppstillingsplasser for disse bilene ligger i dag på omkring 7000 – 8000, skrev Vossgård.

Kostbare og lite attraktive alternativer

Også på 1960-tallet vurderte man parkering under Lille Lungegårdsvann og Ole Bulls plass, Blomstertorget og ved Store Lungegårdsvann. Andre forslag gikk ut på å stoppe trafikken på Nesttun og andre perifere steder, for så å tvinge bilistene til å nytte kollektive transportmidler.

Vossgård viste til at forslagene var både kostbare og kompliserte å gjennomføre. De ville ha liten kapasitet og være lite attraktive for bilistene. Vossgård mente parkeringshus ville være lite attraktive med omstendelig inn- og utkjøring, dyrt å bruke og lite ønskverdig ut fra et estetisk synspunkt.

Plass til ca. 8000 biler

Vossgård gikk derfor inn for utfylling av nordre del av Store Lungegårdsvann. Her kunne det bli plass for ca. 8000 biler. – Dette området ligger av mange grunner ideelt plassert og vil raskt og effektivt kunne absorbere den store trafikkmengden fra motorveien.

I 1970 var det planer om å lede trafikken fra Haukelandsområdet ned Fløen eller Møllendalsbakken. Denne trafikken samt trafikken over Kalfaret kunne ledes ned til parkeringsplassen i bro over jernbanen. Allerede den gang var det planer om biltunnel gjennom Ulriken. Denne trafikken fra Arna kunne ledes samme vei.

Vossgårds forslag til parkeringsanlegg.

Tunnelbane under Fløyen

Kanskje kunne man få avtale med NSB om å bruke tunnelen fra Dokken. Da kunne trafikken herfra gå i tunnel direkte til parkeringsplassen. For trafikken fra nord foreslo han en tunnelbane under Fløyen! Med de foreslåtte tilknytningsveiene ville man samle opp ca. 80 prosent av bilene som hadde parkeringsbehov i og omkring bykjernen. Vossgård så for seg at en parkeringsplass i to plan med til sammen 8000 biler ville trenge utfylling av et område på ca. 100 mål.

Matebusser til sentrum

Mellom parkeringsplassen og sentrum foreslo Vossgård 12-15 matebusser som gikk i skytteltrafikk. Bussene skulle fortrinnsvis kun ha ståplasser og dermed ha plass til minst 150 passasjerer.

– Fem minutter etter at trafikantene har forlatt sine biler vil de kunne befinne seg i bykjernen. Vossgård tenkte seg en avgift på 3 kroner, som ville bringe inn 5-7 mill. kroner i året, nok til å kunne forrente og avskrive en investering på 50-70 mill. kroner.

Fordelene med parkeringsplassen i Store Lungegårdsvann var mange, ifølge Vossgård. Sentrum ville bli fri for biler, og utvidelsesmulighetene var nærmest ubegrenset. Masser til utfylling ville man bl.a. få ved sprenging av biltunnelen gjennom Ulriken.

Delvis utfylt

Deler av området der Vossgård foreslo parkering er senere utfylt og brukt bl.a. til veisystemer, skole/svømmehall, brannstasjon og de siste årene til Bybanen/bystrand. Bygarasjen ble oppført i 1984 og har plass til 1540 biler fordelt på tre etasjer. Anlegget er på ca. 20 dekar. Vossgårds plan om 8000 biler fordelt på to etasjer på 100 dekar var et fornuftig anslag.