Stien opp Skotbergkleiven gjør turen til Ulriken komplett

Løsningsforslag for Skotbergkleiven. Illustrasjon Bergens Skog- og Træplantningsselskap.

I 2016 startet byggingen av Steintrappene fra Skiveien til Ulrikens topp. Oppstemten ble ferdig og gitt som gave til bergenserne i 2018 i anledning Bergens Skog- og Træplantningsselskap sitt 150 års jubileum. Nå mangler bare den siste traseen fra Ulriksbanen og opp til stisystemet som leder til den gamle parkeringsplassen der Johan Blytts vei går videre opp til Skiveien.

Denne stien er kalt Skotbergkleiven, et navn som ikke fins på kartene, men som er kjent blant folk som benytter ruten. Del 1, fra parkeringsplassen Montana til jerntrapp blir opprustet i vinter, del 2, fra nedre stasjon på Ulriksbanen til jerntrappen i vår/sommer. Anleggsområdet vil bli markert, og sperret på enkelte dager ved skilting en uke før stenging. Den 400 meter lange stien vil koste rundt 3,5 millioner kroner å utbedre.

Skotbergkleiven markert med blått. Illustrasjon Bergens Skog- og Træplantningsselskap.

Skotbergkleiven er bratt, men ligger fint i terrenget. Illustrasjon Bergens Skog- og Træplantningsselskap.

Har startet øverst

Arbeidet med utbedring helt øverst har begynt, og man vil i løpet av vinteren jobbe seg nedover mot bratthenget. Den nederste delen er mer utfordrende å utbedre på grunn av bratt og vanskelig terreng, så det er ikke avklart hvordan man løser denne delen.

Stien er bratt, men går gjennom et naturskjønt område med åen løvskog, fossefall og et flatere område med bekk og kulper. Stien forserer også en spennende jerntrapp som antagelig ble bygget på midten av 1900-tallet, trolig i forbindelse med anleggsarbeidene på Ulriksmasten eller Ulriksbanen. En del overgangen i trappen er rustet over, men trappen kan reddes. En vannrenne langs fjellet vil lede vannet bort i bekken og dermed stoppe erosjonen på trappen.

Jerntrappen i Skotbergkleiven er vanskelig å forsere for hunder, men en mur kan bygges opp på siden av muren. Foto Bergens Skog- og Træplantningsselskap.

I forbindelse med arbeidene i vinter er en flott gammel mur avdekket. Denne kan være av eldre dato. Kanskje er den anlagt for å få vannet til å gå en annen vei. Er det noen lesere som kjenner til murens historie, tar vi gjerne imot tips.

Oppe i skogen ligger en bålplass med sittestokker og vakker utsikt over Bergensdalen. Plassen er jevnlig brukt av barnehager i området. Traseen er mye brukt og bærer preg av dette. Deler av den fungerer som bekkeløp ved mye regn. Noen steder er stien så bratt og vanskelig å forsere for de som ikke er fjellvant. De flateste partiene er gjørmet og opptråkket.

Denne flotte fossen ved Skotbergkleiven er spesielt flott i nedbørrike perioder. Foto Bergens Skog- og Træplantningsselskap.

Trapper vi lede folk på rett vei

På de bratteste partiene vil det bli anlagt nye steintrapper. Rett bak Ulriksbanen vil det bli murt et par trappetrinn for å invitere folk til å ta turen oppover.

Trappen er vanskelig å forsere for hunder, men oppmurt kant på utsiden av trappen kan brukes som hundesti hvis trær fjernes og muren restaureres.

Ved stien går det en foss som vil bli et populært sted å stoppe når skogen tynnes og gir bedre utsikt og luft rundt fossen.

Lage demning på flate

På en flate i skogen der bekken danner en liten kulp foreslås det en mur som vil skape en liten demning. Litt ovenfor dammen krysser stien bekken. Her kan det bygges en trebro eller klopp av samme type som lenger oppe på stien. Nedre del av Skotbergkleiven vil kreve ekspertise på trapper, og grunnet koronapandemien er det ikke mulig å få tak i sherpaer.

Se mer på www.byfjellskogene.no