1961: Strimmelen, Kolstien og Mannsverk utbygd – Slettebakken uten haller og baner

Strimmelen 19. august 1961. Widerøes Flyveselskap AS. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Lørdag 19. august 1961 fotograferte Widerøes Flyveselskap AS Bergensområdet fra luften. Ett av bildene som ble tatt viser Strimmelen, Kolstien, Mannsverk og Slettebakken. På 1950-tallet hadde det foregått en enorm utbygging i sentrale deler av Landås. Det var imidlertid kort vei fra tettbebyggelse til ubebygde områder. Utbyggingen av nordre del av Slettebakken-området tok til i 1930-årene. Det meste av Slettebakken sør og området sør for Mannsverk, Knausen, Gerhard Grans vei, Henrik Jægers vei, var fortsatt ubebygd i 1961. De tre lavblokkene i forgrunnen er Vilhelm Bjerknes’ vei 14 til 30, mens veien som svinger mot vest nord for nummer 14 er Johan Hjorts vei. Lavblokkene som så vidt kommer med i venstre billedkant ligger helt sør i Kristofer Jansons vei.

Sletten Shopping Senter sin tomt er så vidt ikke kommet med på bildet fra 1961. Senteret ble tatt i bruk i 1964.

Bergenshallen og fotballanleggene på Slettebakken kom på slutten av 1960-tallet.

Google-bildet under viser noenlunde samme område.  Både sør og nord for Mannsverk skjedde det en stor utbygging på 1960- og -70-tallet. Selv om det meste av området nå er utbygd, viser bildet under det er tre betydelige grøntdrag som er blitt bevart.

Omtrent samme område fotografert for noen år siden. Med unntak av tre grøntdrag, mellom Strimmelen og Kolstien, sør for Mannsverk og mellom Mannsverk og Slettebakken, er hele området utbygd. Foto Google Maps.