Johan Blytt brakte fotballspillet til Bergen og fikk bygget Valhall på Ulriken

Ved hytten Valhall mellom 1903 og 1910. Foto Gustav Emil Mohn (1875-1957), Gustav Emil Mohns samling, Universitetsbiblioteket i Bergen. Fra venstre Anna Aasgaard, Albert og Hanne Blytt, Hansine Mohn, Dikka og Randolf Sevald. Anna Margrethe Aasgaard (1882-1957) var gift med tannlege Gustav Nicolai Aasgaard (1875-1951), som trolig ikke har vært med på turen siden han ikke er med på bildet. Albert Blytt, født 1876, død 1936, var i likhet med sin far og bror Johan kjøpmann. Hans kone Hanne Høyer Blytt var født i Arendal i 1882 og døde i 1968. Randolf Sevald var kontorist/kontorsjef og døde allerede i 1927, 49 år gammel. Konen Dikka døde 86 år gammel i 1962. Hansine Mohn, fotografen Gustav Emils kone, var født i 1878 og døde i 1963. Randolf Sevald var kontorist/kontorsjef og døde allerede i 1927, 49 år gammel. Konen Dikka døde 86 år gammel i 1962.

De ser ikke ut til å være kledd for fjelltur disse seks bergenserne som, trolig en senvintersdag, mellom 1903 og 1910 satte seg ned på benken i solveggen på hytten Valhall på Ulriken. Damen til venstre har støvletter helt uten mønster! Bildet er i en serie fra hytten som tørrfiskhandler Gustav Emil Mohn (1875-1957) har tatt. Hans digitale samling på Universitetsbiblioteket i Bergen omfatter 440 bilder. 

Dette bildet er trolig tatt inne i Valhall på samme tur som bildet tatt utenfor. Foto Gustav Emil Mohn mellom 1903 og 1910. Gustav Emil Mohns samling, UiB.

Valhall ble bygget i 1896 og er byfjellenes nest eldste. Valhall har adresse Byfjellene 82 og ligger sørvest for Hauggjelsvarden, 674,3 meter over havet. Hytten ligger ved østbredden av Øvstegjelsvatnet, som er et av få vann på Byfjellene som det er lov å bade i.

Det er i første rekke Johan Nicolay Lieske Blytt sin fortjeneste at hytten ble bygget. Blytts lillebror Albert er nummer to fra venstre på det øverste bildet.

Den unge Johan Blytt i 1888. Foto Joh. von der Fehr.

Johan Blytt ble født i Bergen 1. oktober 1871 og døde 9. september 1953, nær 82 år gammel. Foreldrene var kjøpmann «Havanna-Plytt» Albert Blytt og Anna Margaretha Lieske. I 1898 giftet han seg med Sigrid Hanssen, datter av den kjente bergenske overlegen Klaus Hanssen. Paret fikk seks barn. Etter Hambros middelskole tok han handelsskole- og merkantil utdannelse i Tyskland og Frankrike. Blytt drev egen forretning fra 1896. Han hadde en rekke kommunale verv og var mye benyttet i idretts- og forsvarsorgan. Blytt var en flittig bidragsyter med artikler i dags- og fagpresse om idrett, jakt og fiskeri. Han organiserte Bergens første heimevern og har gitt navn til Johan Blytts vei fra Haukelandsbakken og oppover mot Ulriken. Blytt tok initiativet til byggingen av veien som nødsarbeid i 1920-årene. En portrettbyste av Blytt ble 1928 reist på Skansemyren idrettsplass av byens idrettsungdom som honnør for hans innsats som idrettsforkjemper, både som dyktig utøver og organisator.

Studioportrett av Johan Blytt, ukjent fotograf. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Blytt var en allsidig idrettsmann. På Blytts initiativ, da han var sjef for Nygaards Compagnie (Nygaards Bataljon) innførte han idrett i korpset. I 1882 introduserte han fotballspill i Bergen – tre år før Norges første rene fotballklubb, Christiania Footballclub ble stiftet. Trolig med hjelp av voksne hadde 11-åringen fått tilsendt spilleregler og fotballer fra England.

Han ble medlem av Bergens Turnforening og var både forturner og overturner. Han innførte flere idretter i foreningen.

Blytt var også blant stifterne av Bergens Svømmeclub og var den første president i Norges Svømmeforbund.

Blytt var den tids Trond Mohn. Han var pådriver for å anlegge lekeplasser, idrettsplasser, turnhall, svømmehall, nytter, turveier, skiløyper og skibakker i Bergensområdet. Han var også engasjert i livredning og forsvarssak

 I 1921 ble han slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sitt arbeid innen idrett og samfunnsliv. 

Johan N. L. Blytt som eldre.