Drivingen av Årstadtunnelen avsluttet – innredningen godt i gang

Gjennomslag i Årstadtunnelen. Bilde fra Bybanen Utbyggings film fra sprengningen.

Lørdag 20. mars gikk siste salve i Årstadtunnelen mellom Kronstad og Fløen via Haukeland sjukehus underjordiske holdeplass. Dermed var nok en milepæl i bybaneutbyggingen mellom sentrum og Fyllingsdalen var fullført. Det er Skanska som har stått for utsprengningen av Årstadtunnelen.

For berørte naboer til tunneldrivingen har det vært en krevende tid. Å bygge bybane i tettbygd strøk har sine utfordringer, derfor er man i Bybanen Utbygging ekstra glad for å kunne melde at det går mot roligere tid for dem som har bodd tettest på sprengningsarbeidene.

– Nå er vi ferdig med all tunneldriving i fra sentrum til Kronstad, og innredningsarbeidene er allerede godt i gang. Nå gleder vi oss til både vi og alle dere kan ta i bruk den nye underjordiske holdeplassen på Haukeland sjukehus, sier byggleder i Bybanen Utbygging, Catrine Hatlenes.

Bildet viser tverrsnitt av den underjordiske holdeplassen Haukeland sjukehus. Fløen er til venstre i tunnelen på bildet. Etter stoppet på holdeplassen ved Haukeland går den videre til Kronstad. Illustrasjon Bybanen Utbygging.

Haukeland sjukehus blir den travleste holdeplassen på den ny bybanelinjen mellom sentrum og Fyllingsdalen. Illustrasjon Bybanen Utbygging.