Bystrand og Lungegårdspark klar om tre-fire år

Illustrasjonsbilde fra parken. Foto White Arkitekter AB.

Forprosjektet for Bystrand og ny Lungegårdspark, et område på 800 meter, er nå ferdig. Arbeidene kommer i gang høsten 2022. I 2024/25 skal parken være klar til bruk. Både i parken og i vannet blir det muligheter for mange aktiviteter. Blant annet blir det kafé og servicebygg.

I forbindelse med utbygging av ny Bybanestrekning til Fyllingsdalen skal Lungegårdsparken oppgraderes og utvides.

På sjøsiden av parken skal Bergens første bystrand anlegges. Området omfatter Lungegårdsparken mellom Ado Arena og Draugen i Møllendal og fungerer som et bindeledd mellom bydelene Bergenhus og Årstad. Den tidligere parken har vært mye brukt, både som gjennomfartsåre til og fra sentrum, men også som tur- og rekreasjonsområde. Den nye parken og stranden som nå anlegges skal tilrettelegges for økt bruk, med et bredt aktivitetstilbud og gode rekreasjonsområder.

  • Bystranden i Bergen skal tilføre byen noe unikt og utfordre bergensernes forhold til vann og opplevelser knyttet til vannet. Parken og bystranden skal være et identitetsskapende byrom, et nytt signaturanlegg for Bergen
  • Området skal bli et attraktivt, aktivt og nyskapende uterom for Bergens innbyggere og besøkende, som tilrettelegger for opphold, aktiviteter og rekreasjon på solfylte og regntunge dager.

 

Forprosjektet  for Bystrand og ny Lungegårdspark har navnet «True Blue». Det er et omfattende dokument og består av 165 sider som viser parkens program og utforming, samt tekniske utredninger og avklaringer.

Diagram som viser hvordan Bystrand og ny Lungegårdspark blir.

Idéskisse som viser hvordan Bystranden og Lungegårdsparken kan bli. Foto White Arkitekter AB.

Utfyllingsarbeid

De siste årene har det pågått utfyllingsarbeid i Store Lungegårdsvann i regi av Bybanen Utbygging. Massene skal danne ny mark til bystrand og park. Så snart utfyllingsarbeidet er ferdig og Bybanen er satt i drift vil bygging av park starte.

Langs Bybanen, mot parkområdet, kommer det en gang- og sykkelvei. I tillegg blir det anlagt en turvei gjennom parkområdet.

Forbedring av sjøbunnen

Prosjektet Renere Havn Bergen skal også inn i Store Lungegårdsvann med forbedring av sjøbunnen. Arbeidet vil koordineres med bygging av parken.

Det skal tilrettelegges for ny, ren sjøbunn i Store Lungegårdsvann. Målet er et godt miljø -både på bunnen og i sjøvannet, for både fisk, dyr og mennesker. Uttestingen av måten dette skal gjøres på startet i 2017, og ettårskontrollene i 2018, var lovende for at det fins gode løsninger for det svært bløte og nokså forurensede sedimentet som dekker sjøbunnen i dag.

Kveldsaktivitet i parken. Foto White Arkitekter AB.

Nå kan du se medvirkningsarbeidet som har blitt gjort i forbindelse med utviklingen av stranden og parken, på utstillingen som står på Møllendal Allmenning ut juni 2021. Foto Margrethe Vikan Sæbø, Bymiljøetaten, Bergen kommune.