Solheim og Landås sommeren 1966

Solheim og Landås 7. juli 1965. Widerøes Flyveselskap, Widerøe-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen

Dette bildet tok Widerøes Flyveselskap AS for nøyaktig 55 år siden, 7. juli 1966. En del områder, som Minde, Landås og Slettebakken, hadde fått det meste av utbyggingen allerede, andre er forandret til det ugjenkjennelige. Solheimsgaten, med bl.a. BMV og K71, Marineholmen og Krohnviken/Damsgårdssundet er blant stedene der en stor del av bebyggelse og aktivitet er vanskelig å kjenne igjen.

I høyre billedkant skimtes St. Markus kirke og sørøstenden av Solheimslien. I sør skimter vi høyblokkene på Slettebakken. På Løvstakksiden er det meste av bebyggelsen intakt. I Fabrikkgaten og området vi i dag kjenner som Kronstadparken har det skjedd store forandringer.

Brann Stadion har Gimle skole som nabo i nord; Haukelandshallen kom først i 1969.

I Solheimsviken har det skjedd store forandringer, bl.a. er nesten alle hus i Solheimsgaten borte. Utsnitt av bilde over Solheim og Landås, tatt 7. juli 1965. Widerøes Flyveselskap, Widerøe-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.