Rekkehus på toppen av Slettebakken

De atten boligene får adresse Vilhelm Bjerknes' vei. Illustrasjon Asplan Viak.

Atten rekkehus fordelt på fire delfelt skal bygges på fire bruksnummer som er utskilt fra Slettebakken hovedgård. Boligene skal oppføres på en av de flotteste utsiktstomtene på Landås. Utbygger satser på ferdigstillelse fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. Boligene blir ca. 170 kvm og koster fra 8,6 til 9,5 mill. kroner. Ti av boligene er solgt. Boligene får adresse Vilhelm Bjerknes’ vei 98. Utbygger er trønderbedriften Opphus AS, som kjøpte eiendommen i mai. Asplan Viak har laget utbyggingsplanen.

Biloppstillingsplass i parkeringsanlegg selges separat og koster 350 000 kroner. DNB Eiendom står for salg av boligene.

Boligene skal bygges på skogsområdet i forgrunnen. Slettebakken hovedgård er det hvite huset til venstre for skogen. Foto Google Earth.