Nytt liv for gamle lindetrær i Fløen

Mannskaper fra Anleggsgartnermester Wikholm AS løfter forsiktig de første lindetrærne på plass ved Fløen holdeplass. Foto Bybanen Utbygging.

Flere store lindetrær kommer nå på plass ved holdeplassen i Fløen. En del trær ble i 2019 gravd opp på Minde og i Fyllingsdalen og har siden bodd trygt og godt på Stend.

Bybanen har et eget program for «omplassering» av trær. I stedet for at trær blir hugget ned, har rundt 140 trær blitt tatt vare på underveis i byggingen. Nå kommer noen av trærne tilbake til ny utsikt mot Store Lungegårdsvann.

– Trærne har gjerne stått tett oppi en vei og har måttet tåle både veisalt og dårlig jord. Nå har de fått god pleie og næring i nesten tre år på «spa» på Stend, og nå er de klare for sitt nye hjem i Fløen, sier fagleder landskap i Bybanen Utbygging, Ingrid Haukeland.

Nå kommer trærne tilbake til en nærmest bilfri sone i Fløen, og med miljøvennlige Bybanen som nærmeste nabo.

– Vi ønsker i hovedsak å bruke disse trærne der folk ferdes og får glede av dem. I Fløen er det i tillegg store betongkonstruksjoner.  Å få opp store trær som er 8 – 9 meter høye tett på betongen kommer til å gi holdeplassen og området et fint og grønt preg når våren kommer, sier Haukeland.

Fløen holdeplass slik den vil se ut når trafikken kommer i gang om et års tid. Illustrasjon Bybanen Utbygging.

Grønnere bybane

Både ombruk, gjenbruk og en helthetstanke knyttet til naturmiljø og vegetasjon er en del av grønnere bybane. Grønnere bybane innebærer at Bybanen skal prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes med lavest mulig klimagassutslipp og påvirkning på ytre miljø. Å ta vare på trær ble planlagt i detalj for byggingen til Fyllingsdalen.

Allerede da byggetrinnet til Fyllingsdalen var i reguleringfasen gikk Bybanen Utbygging langs hele linjen og talte trær som måtte fjernes. Man sluttet å telle da man kom til 800.  Men under denne tellingen fikk man ideen om å ta vare på de trærne som kunne tas vare på. Det ble 140 stykker.