Trikken til Haukeland gjorde slutt på fergetrafikken i 1912. 110 år senere kommer Bybanen

Dampskipet Fløen fotografert på Store Lungegårdsvann et par de siste årene det var i drift. Foto Lauritz Johan Bekker Larsen. Bekker Larsens samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet av dampskipet Fløen på Store Lungegårdsvann «mellom 1900 og 1910» er det siste som er lagt ut på Marcus, Universitetet i Bergen sin billedsamling. Fløen ble tatt ut av drift i 1904 etter 25 års drift, så vi antar dermed at bildet er tatt like etter århundreskiftet. De første dampfergene på Store Lungegårdsvann kom i 1866/67. Ruten gikk mellom Strømmen, Møllendal og Fløen og ble betjent av fergene Laura og Haga. I 1878 kom fergen Ulrikken. Fergene Fløen og Strømmen hadde stabelavløpning på Bergens Mekaniske Verksteder  i 1879. Fergene ble administrert av Lungegaardsvandenes Dampbaadsselskab og hadde avgang fra Kaigaten i Lille Lungegårdsvann.

Bildet ble tatt av Lauritz Johan Bekker Larsen, som har hele 1717 objekter knyttet til seg. Les om Bekker Larsen her. Både i salongen og i akterenden ser vi pent kledde menn og kvinner. Snøen går et par hundre meter nedover fjellet og ligger i skarene. Det kan tyde på at bildet er tatt på slutten av vinteren, kanskje i mars-april. I bakgrunnen ser vi Fjellsiden, Fløen og Møllendal.

Fergene på Store Lungegårdsvann ble anbefalt for likfølger. Annonse i Bergens Annonse Tidende 23. april 1902.

Det var trikken som kom til Haukeland i 1912 (110 år før Bybanen kommer til samme sted 21. november!) som gjorde slutt på femti års fergetrafikk på Store Lungegårdsvann. Fridalstrikken sluttet å gå i 1957. Da var det bussen og privatbilene som overtok.

Les artikkel om fergetrafikken på Store Lungegårdsvann her.