Solskinnsrekord for september i Bergen, men 1996 var kanskje bedre

Ny solskinnsrekord for Bergen i september 2022: 206,7 timer.

Da solen gikk ned i vest fredag 30. september 2022, kunne Bergen notere en ny værrekord: aldri før er det registrert flere soltimer i september. Den nye rekorden er på 207,6 timer.  Til sammenligning hadde Oslo Blindern 141,8 timer og Trondheim Gløshaugen 169,1. Gjennomsnittet for Danmark var knapt 160 timer.

Solmålingene skjer fra høsten 2015 på Flesland, mens de fra 1957 til 2005 foregikk på Florida. På Florida stenger fjellene for solen morgen og kveld, og dermed var antall soltimer på Florida et par hundre færre på årsbasis enn på Flesland.

På Florida ble det registrert 187,2 soltimer i september 1996. Mest sannsynlig ville måling på Flesland den måneden gitt flere soltimer enn vi har hatt i september 2022.

Nesten likt med hele 2017 allerede

Med 207,6 soltimer i september har Bergen kommet opp i 1417 soltimer i 2022. Vi mangler bare 18 soltimer for å ligge likt med 2017, som var dårligste år siden målingene startet i 2015.

Etter en meget grå januar og februar ble mars og april solrik. Mai lå langt under, juni noe under og juli langt under gjennomsnittet for årene 2016-21. August kom nesten opp mot gjennomsnittet, og september ble altså en knallmåned.

Hvordan blir resten av året? Antall soltimer i oktober, november og desember har variert mellom 112 og 207, med et gjennomsnitt på 189 soltimer. Klarer vi å så mange timer, vil 2022 gå ut med omkring 1600 soltimer, som også er normalen for årene 2016-21 (1603 timer).

Se tabellen under for antall soltimer fra januar 2016 til september 2022:

Soltimer Bergen 2016 til og med september 2022. Kilde https://seklima.met.no/