Fra Florida mot Møllendal 6. juni 1963

Fra Florida mot Møllendal 6. juni 1963., Foto Widerøe, Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet ble tatt av Widerøes Flyveselskap 6. juni 1963 – for nesten 60 år siden. Det tilhører Widerøesamlingen på Universitetsbiblioteket i Bergen og viser et område som har gjennomgått store forandringer, særlig de ti siste årene. 60-årene var tiåret som innebar store endringer for bergensernes liv: vi mistet trikken og lokaltoget, vi fikk TV og Ulriksbane, Akvariet og Sentralbadet.

I forgrunnen troner Florida sykehus, eller St. Franciskus Hospital, som stod ferdig i 1937 og ble nedlagt i 1970-årene. På Store Lungegårdsvann ligger et stort antall båter fortøyd. Mange ligger langt fra land. Kanskje brukte de mindre båter for å komme seg ut?

Den store hvite bygningen ovenfor Møllendal kirkegård er Barneklinikken (oppført i 1959, revet i 2017). Markene tilhører Øvre Haukelandstræet gård. Både bygninger og marker er overtatt av Haukeland sykehus. Noen år etter at bildet ble tatt ble Psykiatrisk klinikk oppført på marken. Mellom trærne skimter vi Det hvite hus/Markusplassen, som etter planen skal føres opp igjen på området etter å ha vært lagret i Nordhordland en del år.

I fjellsiden lenger nord ser vi Haraldsplass med hybelbygget for ansatte til venstre. Den gang var det et stort ubebygd område mellom byggene. I dag er hele området utbygd.

I forgrunnen ser vi Dano-anlegget med sin særegne arkitektur og noen av verkstedsbyggene til Munck.

Fra Møllendal Asyl via Munck til bybane og jernbanespor

Fløen har det skjedd store forandringer. Bybanen og gang- og sykkel ligger nå sentralt i området, og i Møllendal har det kommet opp en rekke leilighetsbygg samt Fakultet for kunst, musikk og design. Møllendal Asyl ligger fortsatt idyllisk ovenfor kaien i Møllendal. Byggene ble revet på 1970-tallet, og for noen år siden ble også bygget som i 1975 ble oppført på tomten, montasjehall for Munck Autech Engineering, revet for å gi plass til Bybanen og avlastningsspor for jernbanen.

Fra Florida mot Møllendal 6. juni 1963, i originalt format. Vi ser nederste stasjon på Ulriksbanen og hybelbygget til sykepleierstudentene på Haukeland oppe i høyre hjørne. Foto Widerøe, Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.