Bergens provianteringsraad opprettet suppekjøkken i Solheimsviken

Suppekjøkkenet i Solheimsviken i regi av Bergen kommune. Fra arkivet etter Bergen kommune Provianteringsrådet, Bergen byarkiv.

Mandag 10. september 1917 ble Bergens provianteringsraads suppekjøkken nummer 5 åpnet i Solheimsviken. De lå i en brakke nær den gamle jernbanestasjonen og inneholdt utsalg for kjøtt, fisk og grønnsaker, suppekjøkken og et melkeutsalg.

– For den store befolkning omkring Solheimsviken vil det bli til stort gavn å få disse utsalgene nå mot vinteren så husmødrene slipper å gå lang vei for å gjøre sine innkjøp for dagen, skrev Bergens Tidende 31. august 1917.

Solheimsviken fikk Bergens femte suppekjøkken.

«Middag til avhenting de 5 første dage i uken fra kl. 12-2», står det i annonsen i Bergens Tidende 12. september 1917.

Provianteringsraadets øvrige suppekjøkkener befant seg i Geble Pedersens gate 1, Rothaugen, Lille Øvregate 28 og Nordnes skole.

Begynte på 1880-tallet

Allerede på 1880-tallet hadde bergensavisene annonser og redaksjonell omtale av suppekjøkkener. 4. mai 1881 har BT en annonse om at «Diakonisthjemmets suppekjøkken leverer sidste gang fredag den 6te dennes for ivaar».

Lappeskole for småpiker, skoflikking for smågutter

7. september 1895 hadde BT en stor annonse om «Bazar for Korskirkens Menighetshus». En rekke mennesker hadde undertegnet annonsen der de skrev at de aktet å holde en basar omkring 15. oktober til inntekt for det nylig oppførte menighetshus for Korskirkens sogn. Planen med huset var ikke bare å gi gamle og svake i den høyereliggende del av sognet en lettere anledning til å samles til bibellesninger og andre religiøse sammenkomster, men også å skaffe lokaler til forskjellige praktiske og nyttige gjøremål, som lappeskole, hvor sognets trengende småpiker vil få undervisning i å holde sitt tøy i stand, muligens også et skoflikkingsverksted hvor smågutter vil finne veiledning, verktøy og materiale til selv å lappe skotøy, samt endelig suppekjøkken hvorfra sognets trengende lettere kan avhente sin mat.

Menighetssøsteren brakte ut havresuppe til syke

Først nærmere 20 år går før avisene igjen skriver om suppekjøkken. Etter bergensbrannen 15.-16. januar 1916 ble det stor nød i byen. I mars 1916 skriver BT at «Fattigpleiens suppekjøkken har som vanlig vært i gang i vintermaanedene, og der er derfra utdelt omkring 2425 portioner middagsmat til syke og fattige. Dessuten koker menighetssøsteren ofte havresuppe i aarets løp og bringer ut til de syke». Halvannet år senere har Bergen fem kommunale suppekjøkkener.

Også på 17. mai ble det levert ut mat fra de kommunale kjøkkener. Annonse BT 16. mai 1918.