Ordner opp i dreneringsproblemene i Leaparken

Bedre drenering skal sørge for at vannet i Leaparken havner i rør og kummer og ikke i veien. Foto Åge Bratshaug.

Nå blir det omsider orden på problemene med dreneringsproblemene i området Jacob Aalls vei – Leaparken barnehage. Hver vinter siden Leaparken barnehage åpnet har bakken opp til barnehagen blitt som en skøytebane fordi grunnvannet på barnehagetomten renner ut i tilkomstveien til barnehagen.

– Jeg har selv sett barn skli, og falle med munnen først mot isen. 2-3-åringer har ikke begrep om holde seg for når de faller, fortalte Åge Bratshaug til Årstadposten i september 2022. – Her går det også besteforeldre som skal hente og levere. Jeg har selv vært på Etat for bygg og eiendom i år for forhåpentlig å få fikset en dreneringskum og avløpsrør som leder vannet til nærmeste kum. Jeg har til og med prosjektert det for dem.

Svaret Åge Bratshaug og styrer Mette Westrheim i Leaparken barnehage fikk var at de manglet midler og folk. Da var det gått fire år gått siden saken ble tatt opp første gang, og ingenting hadde skjedd.

Tok saken opp i Utvalg for miljø og byutvikling

Tore Landmark (Fremskrittspartiet) tok problemet opp i Utvalg for miljø og byutvikling 8. november i fjor. Han viste til at det i Jacob Aalls vei forekommer større mengder vann fra Leaparken barnehage på grunn av avvik i kum og drenering. Veien benyttes daglig av myke trafikanter i ulike aldre. Fraværet av vedlikehold har de siste årene gjort at overflødig vann og etter hvert is ikke får forsvarlig tilsyn.

Landmark viste til at situasjonen har vedvart i noen år uten tiltak, og skaper frykt alle som ferdes på veien. Han spurte om byråden kunne undersøke og fortelle om drenering i Jacob Aalls vei kan utbedres ved hjelp av strakstiltak.

Nå er arbeidet godt i gang; rør er lagt ned og dreneringskummer på plass. Dermed kan brukere av området håpe på at vannet blir drenert bort på forsvarlig vis.