Selvbyggervirksomhet uten sikring på Sletten

Selvbyggere i omådet ved Sletten mot Tveitevannet

I mange år sikret bergensfamilier seg en rimeligere inngangsbillett til egen bolig ved å delta i selvbyggervirksomhet. Både på øst- og vestsiden av Bergensdalen er en rekke boliger oppført av selvbyggere. Håndverkere tok seg av elektro- og sanitærarbeidet, gjerne også reisverk og grunnmur, mens iherdige selvbyggere stod for resten.

Bildene er hentet fra Bergen fotoarkiv og omfatter et 30-talls motiver fra selvbyggervirksomheten på Landås.  «Selvbyggere i området ved Sletten mot Tveitevannet» er tatt på 1950- eller -60-tallet. Ti mann er i ferd med å legge takstein på et rekkehus. I dag hadde nok Arbeidstilsynet stoppet arbeidet umiddelbart, for sikkerhetsforanstaltninger er totalt fraværende. Det eneste mennene på taket har å holde seg til i tilfelle de sklir ned, er lektene som taksteinene skal ligge på.

Mannen lengst til høyre er ekstra utsatt. Skulle han skli ned, ville han gå gjennom glassene på vinduet som står åpent i første etasje. Kvinnen innenfor holder på med husarbeid og tenkte nok ikke at det kunne komme en takstein eller en mann deisende ned. Disse vinduene ble gjerne kalt «husmordervinduer», en vri på det kjente Husmor-Vinduet. Disse vinduene hadde en spesiell funksjon som gjorde at de kunne åpnes flere veier.

Ved rekkehuset til høyre står to mann. Virvaret av materialer som er strødd utenfor kan være bord som har vært brukt under støp av grunnmurene. Kanskje var mennene så ivrige etter å bli ferdig med taktekkingen at de ikke ville sette av tid til å rydde. På den tiden var det gjerne bare lørdag ettermiddag man kunne bruke til den slags arbeid, for de fleste hadde seks dagers uke.

Selvbyggere i området ved Sletten mot Tveitevannet. Mennene støper grunnmur. I bakgrunnen ser vi pent kledde kvinner og barn. Kanskje er det familiemedlemmer som følger med på familiefedrenes arbeid. Foto Bergen kommune, Havneingeniøren.