Rolig dag på Strimmelen i 1958

Foto fra Strimmelen i 1958 Fra Byplansjefens kontor.

Dette bildet, hentet fra samlingen «Bergen fotoarkiv» på Bergen byarkiv, er fra Strimmelen og tatt i 1958. Dette året var alle de 300 leilighetene i Strimmelen borettslag tatt i bruk. Fotografen arbeidet trolig på Byplansjefens kontor og skjuler seg bak bokstavene D.L.P. Bare en dame med nett og en enslig Volkswagen står parkert langs veien som fortsatt ikke har fått fast dekke.

Torsdag 4. oktober 1956 ble de første tolv av 300 leiligheter tatt i bruk i det som den gang var Bergens første boligprosjekt. 

Den første høyblokken på elleve etasjer kom under tak i juli 1956, ett år etter at grunnarbeidene på tomten tok til. Våren 1957 ble blokken, med 60 leiligheter og 22 garasjer, innflyttet. Da var også de åtte firemannsboligene på skrenten ned mot Nattlandsveien tatt i bruk. Våren 1958 var altså alle de 300 leilighetene tatt i bruk.