Eneste bevarte bygg i nordre del av Solheimsgaten

Solheimsgaten 48, 50 og 52. Foto Egill Reimers juni 1970. Reimers samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

I juni 1970 tok arkitekt og konservator Egill Reimers med seg fotoapparatet til Solheimsgaten. Blant bygningene han foreviget var husrekken med nummer 50, 52 og 54. I Solheimsgaten 50 holdt Solberg Dekk til i mange år. Dette huset stod opprinnelig på Nordnes. Det er det eneste bygget av den gamle bebyggelsen som er bevart i Solheimsgaten på nordsiden av Michael Krohns gate. Det har i dag adresse Solheimsgaten 12. Her holder blant andre flere trafikkskoler til.

Nummer 52 stod til nedfalls. Det manglet takstein og vinduer. «Vær hilset du stolte by!» var nok skrevet av en som ønsket huset fjernet eller rehabilitert. Morgenavisen beskrev bygget som «skrekkens hus». BA skrev i april 1970 at huseieren hadde fått en bot på 100 kroner, subsidiært fem dagers fengsel, samt 50 kroner i saksomkostninger, for ikke å ha imøtekommet et pålegg om å rive huset.

I Solheimsgaten 52a lå inntil 1933 G. Fahlvik Farvelhandel AS, som da meldte om flytting. «Tapeter. Ca. 850 ruller tapet bortselges billig grundet flytning». Nygårds barbersalong holdt til i samme hus

På husveggen til Solheimsgaten 54 reklameres det for Soft – smøremyk fra kjøleskapet. Så man opp, fikk man med seg reklamen for Long Fellow… hvert drag en nytelse! I dette huset har vi funnet to forretninger, L. Jenssens skotøiforretning, som hadde et par annonser på slutten av 1930-tallet, og T. O. Johnsen, som i mange år i mellomkrigstiden varen flittig annonsør for blant annet garn og tekstiler.

Solheimsgaten 52 og 54 ble revet og erstattet av et hus som ikke akkurat ville fått prisen for sitt vakre utseende. Det gjør imidlertid god nytte for bedriften ACsenteret.  Noe av tomten er brukt i forbindelse med utvidelse av utvidelse av Michael Krohns gate/krysset på Danmarksplass. I dag har Solheimsgaten 50 adresse Solheimsgaten 12.

Egill Reimers’ bilder fra Solheimsgaten er blant de siste som er lagt ut på Marcus, billedsamlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen. Reimers var arkitekt og konservator ved Universitetsmuseet i Bergen. Han var sønn av arkitekt Egill Reimers (1878-1946) Egill Reimers’ samling  består av 263 svarthvitt fotografier fra 1961-1975. Motivene viser arkitektur og byutvikling i Bergen og omegn.

Solheimsgaten 52 fra baksiden. Foto Egill Reimers juni 1970. Reimers’ samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Annonse for T. O. Johnsen i Solheimsgaten 54. BA 6. januar 1938.

Det lønte seg å trikke opp til L. Jenssens skotøiforretning. Annonse i Bergens Aftenblad 3. september 1927.