Nær 80 soltimer i Bergen i november – dobbelt så mange som «normalen»

Siste streif av novembersol over Landås i 2023,

Da solen gikk ned i sørvest i 15-tiden på novembers siste dag, hadde solmåleren på Flesland registrert 79,2 timer sol siden 1. november. Den gamle månedsrekorden for november var 61,6 timer i 2019. I årene 2016 til 2022 var gjennomsnittlig solskinnstid i Bergen i november 40,4 timer.

Det solrike været i november gjorde at antall soltimer i 2023 med god margin passerte årsgjennomsnittet for 2016 til 2022 på 1596 timer. Hittil i år har Bergen hatt 1675 soltimer. Før desember er med i statistikken havner 2023 som det nest solrikeste året etter at den nye solmåleren ble satt opp i august 2015. Rekorden fra 2018 på 1749,9 timer blir det nok umulig å slå i år.

Desember er av naturlige grunner minst sol i Bergen. Gjennomsnittet for 2016-2022 er 20 timer. Som tabellen under viser har det imidlertid vært store sprik: fra bare 2,2 timer i 2019 til 58,7 timer i 2017.

Bergen ligger likt med midtjysk kommune

For sammenligningens skyld har vi lagt til soltimene for den danske byen Ikast Brande. For årene 2016-2022 slår den danske byen Bergen så vidt, men for 2023 ligger Bergen foran ved utgangen av november med 1675 timer mot 1621,9 timer. Som tabellen viser lå Bergen og Ikast ganske likt i årene 2016 til 2019. I 2020 og 2022 lå Ikast over, mens Bergen lå betydelig over i 2021.

For ordens skyld må vi gjøre oppmerksom på at Ikast er den solfattigste kommune i Danmark, og den er også nedbørrik, i overkant av 900 millimeter. I gjennomsnitt for årene 2005-2015 hadde byen 1581 soltimer, mot 1723 timer for hele Danmark.

Soltimer Bergen fra januar 2016 til og med november 2023. Den danske byen Ikast Brande er tatt med for sammenligningens skyld.