Rolig vinterdag på Danmarksplass på 1940-tallet

Dette bildet fra hjørnet Ibsens gate - Fjøsangerveien er tatt en vinterdag på 1940-tallet av Atelier KK. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Atelier KK sin fotograf har tatt tre vinterbilder fra krysset Ibsens gate – Fjøsangerveien. De ligger i Nyere KK-samling på Universitetsbiblioteket i Bergen sin billedsamling. Problemet er imidlertid at dette bildet skal være tatt på 1940-tallet, mens to bilder som uten tvil er tatt samme dag har fått tidsangivelsen «1930-1935». Mysteriet blir større når oppdragsgiver er oppgitt til reklametegner Bartholomeus B. Huszar, som døde i 1935, mens bygget ble tatt i bruk våren 1940.

Fjøsangerveien 30 har vært adressen siden bygget ble oppført. Bergens Privatbank hadde en sentral plass i bygget, godt synlig for alle som passerte med buss, trikk og privatbiler. Denne vinterdagen var det nok vanskelige forhold på veiene, for den parkerte bilen, O- 559, utenfor banklokalene har kjettinger. I andre etasje hadde blant andre doktor C. J. Backlund, tannlege Rolf Grung og en frisørsalong lokaler. Ellers ser vi hvor mye smalere Fjøsangerveien var den gang.

Vi har prøvd å finne ut litt om de som holdt til i bygget.

Annonse i Arbeidet 21. desember 1923. Det reklameres med 20 års utdannelse i utlandet.

Urmaker Carl August Olsen startet karrieren i Hamburg

Ved siden av banken holdt urmaker Carl Aug. Olsen, «etabl. 1908», til. Fiskematbutikken ved siden av har ikke navnet sitt på fasaden, men forstørrer vi bildet, ser vi at det er mye folk inne.

Urmakerbedriften ble ifølge Det Norske Næringsliv etablert i Hamburg av Carl August Olsen, men virksomheten ble flyttet til Bergen i 1921. Da boken kom ut i 1945, hadde bedriften seks ansatte. Den skriftet senere navn til Carl Aug. Olsen & Sønn.

Da urmakermester Carl August Olsen fylte 75 år i 1957, hadde kolleger en lengre omtale i BA. Her stod det at Olsen var født i Bergen og utførte sin læretid hos urmakermester Joh. S. Nielsen. Etter utført svenneprøve reiste han til Tyskland og arbeidet i syv år hos en urmaker i Hamburg. I 1908 startet han sin egen forretning i byen, men solgte bedriften i 1918 og reiste tilbake til Bergen. Her etablerte han seg, og 75 år gammel drev han fortsatt virksomheten på Danmarksplass sammen med sin sønn.

Annonser forteller at Olsen startet opp i Tornøegården, men på begynnelsen av 1920-tallet holdt bedriften til i Solheimsgaten 12. En annonse fra desember 1926 forteller at adressen nå er Ole Bulls Plass. I 1930 holder Olsen til i Øvregaten 8, og i 1937 er bedriften tilbake i Solheimsgaten.

Innflytting i Fjøsangerveien 30

I mars 1940 skriver Bergens Aftenblad og Morgenavisen at Fjøsangerveien 30 er under innflytting. – Første etasje og kjelleren opptas av Bergens Privatbanks avdelingskontor, apoteket Bien og urmaker Carl Aug. Olsen AS, mens de øvrige etasjer er innredet til kontorer og leiligheter.

Annonser fra 1960-tallet forteller at Carl Augusts sønn Heinz Olsen har overtatt. Carl August Olsen døde 15. mars 1959, nær 77 år gammel. Han ligger begravet på Solheim gravplass. Sønnen Heinz Harald døde i 2004, 89 år gammel.

Urmaker Tom Klungland overtok bedriften fra 2. mai 1991. Dermed var Carl Aug. Olsen & Sønn AS historie.

BAs omtale 19. juli 1983 av rettssaken mot de to mennene som med AG-3-gevær skjøt hull i vinduet til urmaker Carl August Olsen i Fjøsangerveien 30.

Skjøt med AG-3-gevær for å sikre seg et ur

Det mest dramatiske i bedriftens historie foregikk natt til 4. oktober 1982. Da skjøt to tidligere ustraffede menn, 53 og 29 år gamle, 12-15 skudd med et AG-3 automatgevær gjennom speilglassruten til urmakerbedriften i Fjøsangerveien. Hensikten var å skaffe 29-åringen et nytt ur til erstatning for uret han var frastjålet på toget etter en cupfinale. 53-åringen var i Heimevernet og hadde en AG-3 hjemme. Forut for udåden hadde de drukket tett. De ble kjørt til Solheimsviken med drosje, og 53-åringen hadde glemt geværet under en frakk slik at sjåføren ikke skulle se det. Vel fremme overtok 29-åringen geværet. Han skjøt på skrå, og noen av skuddene gikk gjennom ruten og ut i Fjøsangerveien. Ruten ble smadret og to ur ble tatt. Deretter tok karene drosje hjem.  De ble dømt til 120 dagers fengsel hvorav 90 dager betinget. Skaden på 38 000 kroner slapp de å betale ettersom den ikke var tilstrekkelig legitimert.

Tannlege Rolf Grung

«Tannlæge» Rolf Grung – hans fulle navn var Rolf Grønn Grung – treffer vi for første gang på i en annonse i 1935. Han holdt da til i samme hus som Bien Apotek (tidligere navn Solheimsviken Apotek), i Solheimsgaten 66. Etter noen annonser i 1936 og -37, må vi helt til 1946 for å finne han igjen. – Tannlege Rolf Grung hjemkommet, står det i en annonse i Morgenavisen i august 1946. Han holder da til i Fjøsangerveien 30, på samme adresse som Bien Apotek. Siste annonse for Grungs praksis er fra 1972. Han døde i 1977, 74 år gammel.

Doktor C. J. Backlund

Backlund har det vært vanskelig å finne informasjon om. Det er imidlertid noen treff på navnet da han var skoleoverlege i Oslo.