Bergen på nedbørstoppen også i 2023, men store lokale forskjeller

Nedbørmåleren ved Kurlatjørna på Gullfjellet kom også i 2023 på nedbørstoppen i Norge.

Også i 2023 fikk værstasjonen på Gullfjellet i Arna mest nedbør i Norge. Med 3674 millimeter nedbør registrerte nedbørmåleren ved Kurlatjørna 400 millimeter mer nedbør enn måleren i Yndesdalsvegen i Verkland (Brekke) i Gulen, som i mange år fikk mest nedbør i Norge. Ny plassering av nedbørmåleren resulterte i at Gullfjellet passerte Brekke, og Bergen fikk den tvilsomme ære av å ha Norges våteste sted med registrert nedbør.
Fra 1982 til 1994 ble det registrert nedbør både ved Osavatn på Gullfjellet, 395 meter over havet, og i Brekke. I disse årene hadde Brekke mest nedbør hvert år. Så opphørte nedbørmålingen på Gullfjellet i mange år, og Brekke lå på nedbørtoppen. Fra 2017 er det igjen målt nedbør på Gullfjellet, ved Kurlatjørna, 345 meter over havet. Alle disse årene har Gullfjellet hatt mest nedbør. I 2017 kom det over 5000 millimeter på Gullfjellet mot knapt 4000 i Brekke. De øvrige årene har Gullfjellet ligget noen hundre millimeter over Brekke. Men Brekke har fortsatt årsrekorden i Norge: 5596 millimeter i 1990

Våtest i Gullfjellsvegen eller i Brekke?

Det er bare et par hundre meter fra øverste bebyggelse i Gullfjellsvegen til nedbørmåleren ved Kurlatjørna, mens måleren i Yndesdalsvegen i Verkland ligger på en gård, hvor det har vært registrert vær og vind siden 1938. Om det er arnabuene i Gullfjellsvegen eller sogningene i Brekke som blir våtest i løpet av ett år, vet man ikke, men begge steder er det atskillig våtere enn på andre bebodde steder i Bergen.

En meter mer nedbør i Sædalen enn på Flesland
I 2023 kom det 1000 mm mer nedbør i Sædalen enn på Flesland. I Blomvåg i Øygarden kom det knapt 1500 mm, mer enn 2000 mm mindre enn på Gullfjellet. Dessverre har flere stasjoner i distriktet hatt problemer med registreringen slik at de ikke er med i årsstatistikken. Tallene under er hentet fra Norsk Klimaservicesenters database.

Stasjon og nedbørmengde 2023
Blomvåg – Sele 1478
Flesland 1756
Bergen – Sandsli 1906
Takle 2303
Bergen – Florida 2304
Sædalen 2735
Brekke I Sogn 3284
Gullfjellet 3674

Det er bare noen hundre meter fra værstasjonen ved Kurlatjørn til nærmeste bebyggelse i Gullfjellsvegen i bakgrunnen. Høyeste bebyggelse ligger 400 meter havet, mens Kurlatjørn ligger på 345 meter. Høydeforskjellen kan  gjøre at bebyggelsen får enda mer nedbør enn det som kommer ved Kurlatjørn.