Bybanestoppet på Haukeland får arkitekturutmerkelse

Aktørene bak Bybane-stoppet på Haukeland DOGA-merket for design og arkitektur. Foto Alexander Coppo.

De står bak Bergens første underjordiske holdeplass – en katedral under fjellet. Nå mottar aktørene bak Bybane-stoppet på Haukeland DOGA-merket for design og arkitektur.

– Dette er noe vi mottar med stor stolthet. Vi har lagt ned mye arbeid og omtanke i å bygge en holdeplass som er tiltalende, funksjonell og som tilrettelegger for gode kollektivreiser i Bergen, sier Sølvi M. Myrseth, prosjekteringsleder for design og arkitektur i Bybanen Utbygging.

DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur, og har røtter tilbake til 1960-tallet. Årets utmerkelser deles ut i Oslo torsdag 14. mars.

– Vi er omgitt av arkitektur hele tiden, nesten uansett hvor vi befinner oss. God arkitektur, om det er bygninger, interiør eller landskap, skaper bedre lokalsamfunn hvor folk vil bo og leve livene sine. Dette er noe regjeringen ønsker å se mere av, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

– Med DOGA-merket ønsker vi å løfte fram de aller beste eksemplene på samfunnsnyttig, bærekraftig og inkluderende arkitektur. Selv om årets mottakere er svært ulike, viser de alle hvordan god arkitektur skaper bedre løsninger for både mennesker og samfunn, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

Aktørene bak Bybane-stoppet på Haukeland DOGA-merket for design og arkitektur. Foto Alexander Coppo.

Haukeland underjordiske holdeplass: En katedral under fjellet

Da Bybanens linje 2 ble vedtatt mellom sentrum og Fyllingsdalen, var det naturlig at Haukeland skulle få sitt eget stopp på ruten. Dette stoppet skulle dessuten bli noe helt utenom det vanlige, nemlig Bergens første underjordiske holdeplass.

Byggherren, Bybanen Utbygging ved Vestland fylkeskommune, satte sammen et fagtungt lag bestående av 3RW arkitekter, Veidekke og Sweco Norge sammen med Smedsvig Landskapsarkitekter og lysdesignerne i Light Bureau. Disse jobbet tett sammen i et tverrfaglig prosjekt som strakte seg over flere år.

– Brukeropplevelse ble satt i sentrum for prosjektet. Når vi skal føre de reisende 30 meter ned under jorden, er god arkitektur særdeles viktig. Det ble raskt klart for oss at også lysdesign var essensielt, og samarbeid mellom byggherre, arkitekt og lysdesigner ble avgjørende for et godt resultat, sier Sølvi M. Myrseth.

Utfordringene sto i kø

Målet var å skape en vakker, trygg og tilgjengelig holdeplass, et knutepunkt med gode møteplasser. Samtidig måtte Bybanens enkle formspråk og brukersentrerte design videreføres. For å sikre at holdeplassen ble bygget for alle, ble flere brukergrupper involvert, blant annet ansatte ved Haukeland sykehus og personer med funksjonsvariasjoner.

– Dette var et krevende prosjekt på en trang tomt som lå midt imellom flere sykehus, andre pågående byggeprosjekter og viktige ferdselsårer. Prosjektet måtte hanskes med en rekke utfordringer knyttet til eksisterende infrastruktur, vann, grunnforhold og kvalitet på fjellet, samtidig som det var essensielt at det ble levert på tid. Godt samspill mellom alle involverte ble avgjørende, sier Myrseth.

Den underjordiske holdeplassen kan ta unna 14 500 passasjerer daglig. Inngangen skjer via elegante glasspaviljonger, og de reisende kan velge mellom trapp, heis eller rulletrapp i tre nivåer. Nede i den storslåtte plattformhallen har kunstneren Inger Johanne Rasmussen utsmykket gulvet som en mangefarget stjernehimmel.

– Dette nye stoppet har gitt tusenvis av bergensere en enklere kollektiv reisehverdag. At holdeplassen er blitt kalt «byens nye katedral» sier sitt. Spesielt setter folk pris på at den fremstår så forseggjort, med luftig romfølelse, gode kvaliteter og integrert kunst, sier Myrseth.

Hun er også svært fornøyd med at holdeplassen fikk nest høyeste bærekraftscore av ordningen BREEAM Infrastructure.

Aktørene bak Bybane-stoppet på Haukeland DOGA-merket for design og arkitektur. Foto Alexander Coppo.

Sakral og spektakulær

Juryen hyller den underjordiske holdeplassen og mener den med rette kan kalles Bergens nye katedral.

– Dette er et vakkert og forseggjort rom basert på behersket bruk av materialer og sjeldent godt arkitekthåndverk. Vi oppfatter stedet som spektakulært, nesten sakralt. Det er elegant utført med varm materialitet og virkningsfull bruk av lys, slik at holdeplassen fremstår som inviterende og menneskelig,» skriver juryen i sin vurdering.

De seks arkitekturprosjektene som mottar DOGA-merket i år er Nye Langøyene, Delta, HasleTre, Haukeland underjordiske holdeplass, Nordtvet gård barnehage og Asak FLYT.