Sommerdager på landstedet «Paradis» på Fantoft på 1890-tallet

Hageselskap på Fantoft på 1890 tallet. Mannen til venstre må sitte meget ubehagelig. Kanskje bildet er arrangert for den ukjente fotografen? Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kjøpmann og konsul Søren Falch levde i nær 96 år, hans kone, Elisabeth, født Mohr, ble bare 20 år gammel. Hun døde en måned etter at hun hadde født sønnen Sigurd 23. november 1875 (også datert 28. november). Sigurd utdannet seg til øyelege. Mange år etter at de døde lever far og sønn Falchs navn videre i Konsul Søren Falch og Øyenlege Sigurd Falchs Fond for Medisinsk Vitenskap.

Landstedet Paradis på Fantoft hvor Søren Falch tilbrakte somrene på 1890 tallet. Det er trolig Søren Falch som sitter på benken i hagen. Ukjent fotograf. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Elisabeth Mohr og Søren Falch giftet seg i Nykirken 3. juli 1874. 26. desember 1875 døde hun fra sin ektemann og en måned gamle sønn.

På Marcus, Universitetsbiblioteket i Bergen sin billedsamling, fins det en del bilder av Søren og Sigurd Falch. Søren Falch er oppgitt med fire boligadresser i Bergen sentrum. Han tilknytning til Årstad-området er at han om sommeren i 1890-årene bodde på landstedet «Paradis» på Fantoft. Felles for bildene er at de er tatt ute i hagen på landstedet. Olaf Andreas Svanøe har tatt bildene fra sommeren 1894, mens de andre bildene har ukjent fotograf.

Vi har ikke funnet ut om huset står fortsatt eller nøyaktig hvor det stod, men kanskje noen lesere drar kjensel på det? Kanskje leide han huset hos fastboende?

På ett bilde sitter et titalls mennesker på spisestuestoler. Bordet er dekket med hvit duk og vakkert servise, men iallfall en mann må sitte temmelig ubehagelig, for stolen peker bratt innover mot bordet. Syv personer er registrert på bildet: reiselivsdirektør Christen Gran Bøgh, botaniker, diplomat, statsråd og museumsdirektør Jørgen Brunchorst, museumsdirektør og forfatter Johan Wallace Hagelsteen Bøgh, konsul og kjøpmann Søren Falch, bibliotekar ved Bergens Museum Ellen Brunchorst, øyelege Sigurd Falch og Wenche Bøgh.

Dette bildet tok Marcus Selmer mellom 1873 og 26. desember 1875. Bakpå bildet står det «Søren Falchs hustru». Falch giftet seg med den ni år yngre Elisabeth (Lilla) Mohr i 1874. Hun døde året etter 26.desember 1875, 20 år gammel, to måneder etter at hun hadde født sønnen Sigurd. Marcus Selmers samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Søren Falch døde 30. mars 1942, nær 96 år gammel. Han var den siste av en stor vennekrets som talte navn som Christian Michelsen, Johan Bøgh, Klaus Hanssen, Conrad Mohr, Joachim Grieg og dr. Joachim Wiesener.

Søren Falch. Foto Atelier KK.

Søren Falch var sønn av kjøpmann Hans Koefoed Falch. Etter juridisk embetseksamen i 1871 gikk han inn i farens firma som drev sildeeksport i stor stil. I 1884 ble han eneinnehaver av firmaet. Han var medlem av Bergen bystyre og formannskap og var bl.a. en av forkjemperne for innføringen av Elberfeldsystemet som den gang betydde en stor sosial reform. Han tok allerede på 1870-tallet initiativet til opprettelsen av Den Nationale Scenes pensjonsfond. Han var med i styret for Det Bergenske Dampskibsselskab (DBS) og av Bergens Sparebanks direksjon og var en av Michelsens fortrolige ved utformingen av statuttene for Christian Michelsens Institutt for vitenskap og åndsfrihet. Han satt i mange år i styret og rådet og nedla et stort arbeid for instituttets fremgang og vekst. Hans siste offentlige verv var i komiteen for reisning av Chr. Michelsens statue, ifølge minneord i Bergens Tidende 31. mars 1942.

Sønnen Sigurd Falch døde i Oslo 29. mars 1943 etter lengre tids sykdom, 67 år gammel, ett år etter faren.